Data

843 tun potravin vhodných pro lidskou spotřebu, ale bez zájemců. Jak Tesco řeší výzvy v darování neprodejných potravin?

Náš rozhovor se CSR manažerkou Lucií Loučkovou ze společnosti Tesco v České republice otevírá dveře do světa jejich boje proti plýtvání potravinami. Jak moc se snaží maloobchodní gigant omezit plýtvání a co dělá s potravinovými přebytky? Překvapivým poznáním je, že i přes pokročilé systémy darování se Tesco potýká s výzvou darování potravin z menších obchodů, jako jsou Tesco Express, kde nižší množství neprodaných přebytků není mnohdy dostatečně atraktivní pro velké potravinové banky. A co si myslí o vzrůstajícím trendu dumpster divingu, tedy vyhledávání jídla v popelnicích?

Evropská komise navrhuje závazné cíle pro snížení plýtvání. Jaké jsou reakce?

Evropská komise na začátku července představila návrh směrnice na právně závazné cíle pro snížení množství potravinového odpadu, jichž mají členské státy dosáhnout do roku 2030. Konkrétně od členských států požaduje, aby do konce roku 2030 přijaly nezbytná opatření ke snížení plýtvání potravinami o 10 % při zpracování a výrobě a o 30 % v maloobchodě a při spotřebě (restaurace, stravovací služby a domácnosti).

Kam s potravinovým odpadem ve městě? Do směsi ne

Loupu slupky od brambor a házím je do sáčku v kuchyňském koši s pocitem, že se na skládce rozloží a o nic přece nejde. Jsem to já v době, ještě než jsem se začala zajímat o problematiku plýtvání jídlem. Podle Institutu evaluací a sociálních analýz INESAN takový názor není ojedinělý. Na základě dotazování reprezentativního vzorku populace zjistili, že 74 % respondentů souhlasí s tvrzením, že potravinový odpad není problém, protože je biologicky rozložitelný. V praxi je to ale složitější.

Množství potravinového odpadu se v evropských jídelnách snižuje

Nová data členů Mezinárodní koalice proti plýtvání potravinami, mezi něž patří největší cateringové a hotelové společnosti v Evropě, ukazují, že od roku 2019 se v evropském pohostinství a stravovacích službách snížil potravinový odpad o více než 20 %. Situace se prý nejvíce zlepšuje v podnikových jídelnách, které za poslední 3 roky dosáhly 35% snížení potravinového odpadu. 

Neplýtvat jídlem – jeden z kroků, jak udělat z Prahy cirkulární město

Praha představuje strategii pro přechod na cirkulární ekonomiku. Jedním z 27 konkrétních cílů, kterých chce hlavní město dosáhnout, je i snížení plýtvání potravinami. Zaměří se jednak na prevenci a také na efektivní redistribucí přebytků. Další cíle se zaměřují například na materiálové toky ve stavebnictví a recyklaci vody. Od 2. do 16. listopadu může návrh připomínkovat veřejnost, přidejte se.

Pětinu černé popelnice zaplňuje jídlo, které se dalo sníst

Kolik potravin skutečně Češi vyhodí? Už nemusíme vycházet z evropských průměrů. Díky Mendelově univerzitě máme data o plýtvání přímo z 900 brněnských domácností. Sepsali jsme, jak takové šetření probíhá, co se v popelnicích dá najít a co dokáže spotřebitele ovlivnit k šetrnějšímu zacházení s potravinami.

Přejít nahoru