Množství potravinového odpadu se v evropských jídelnách snižuje

Nová data členů Mezinárodní koalice proti plýtvání potravinami, mezi něž patří největší cateringové a hotelové společnosti v Evropě, ukazují, že od roku 2019 se v evropském pohostinství a stravovacích službách snížil potravinový odpad o více než 20 %. Situace se prý nejvíce zlepšuje v podnikových jídelnách, které za poslední 3 roky dosáhly 35% snížení potravinového odpadu. 

Od roku 2019, kdy Mezinárodní koalice proti plýtvání potravinami (IFWC) začala shromažďovat údaje, se počet jídelen a cateringů měřících potravinový odpad neustále zvyšuje a dnes čítá celkem 1 165 míst ve 29 zemích. To sice představuje malou část z více než 23 000 míst zastoupených IFWC, ale i tak jsou data relativně vypovídající. Výsledky ukazují, že navzdory negativnímu dopadu pandemie pomáhá snižovat plýtvání plánování, zapojení spotřebitelů a redistribuce potravin.

Údaje zveřejněné v roce 2022 odhalily průměr 108 gramů odpadu na jednoho strávníka, což představuje 7% pokles oproti roku 2021 a pokles o více než 20 % oproti roku 2019. (Pro srovnání: z výzkumu Redukce plýtvání potravinami ve veřejném stravování, kterého jsme se zúčastnili v letech 2018 – 2021 vyplývá, že na jednoho strávníka připadá v České republice 77 gramů potravinového odpadu.)

Co zůstává na talířích zákazníků

V pěti firemních jídelnách ve Francii provedli experiment a zjistili, že 80 % odpadu z talířů vytváří pouhých 15 % zákazníků. Je dvakrát pravděpodobnější, že jídlo nedojí žena, než muž. Je to pravděpodobně dáno velkými porcemi. 83 % lidí, kteří plýtvají jídlem, by chtělo dostávat menší porce, přičemž většina z nich uvedla, že by raději chtěla dostat menší porci jídla rovnou, než aby o ni musela žádat.

Mezinárodní koalice proti plýtvání potravinami byla založena v roce 2015 jako nezisková organizace a spolupracuje s cateringovými a hotelovými společnostmi a partnery v rámci jejich dodavatelských řetězců. Spolupracuje s firmami jako jsou Sodexo, Compass Group, Veolia a dalšími.

 

Další články

Evropská komise na začátku července představila návrh směrnice na právně závazné cíle pro snížení množství potravinového odpadu, jichž mají členské
Loupu slupky od brambor a házím je do sáčku v kuchyňském koši s pocitem, že se na skládce rozloží a
Nová vyhláška Ministerstva zemědělství č. 121/2023 Sb. přináší pro náš projekt Zachraň oběd důležitý průlom v boji proti plýtvání potravinami.
Přejít nahoru