Množství potravinového odpadu se v evropských jídelnách snižuje

Nová data členů Mezinárodní koalice proti plýtvání potravinami, mezi něž patří největší cateringové a hotelové společnosti v Evropě, ukazují, že od roku 2019 se v evropském pohostinství a stravovacích službách snížil potravinový odpad o více než 20 %. Situace se prý nejvíce zlepšuje v podnikových jídelnách, které za poslední 3 roky dosáhly 35% snížení potravinového odpadu. 

Od roku 2019, kdy Mezinárodní koalice proti plýtvání potravinami (IFWC) začala shromažďovat údaje, se počet jídelen a cateringů měřících potravinový odpad neustále zvyšuje a dnes čítá celkem 1 165 míst ve 29 zemích. To sice představuje malou část z více než 23 000 míst zastoupených IFWC, ale i tak jsou data relativně vypovídající. Výsledky ukazují, že navzdory negativnímu dopadu pandemie pomáhá snižovat plýtvání plánování, zapojení spotřebitelů a redistribuce potravin.

Údaje zveřejněné v roce 2022 odhalily průměr 108 gramů odpadu na jednoho strávníka, což představuje 7% pokles oproti roku 2021 a pokles o více než 20 % oproti roku 2019. (Pro srovnání: z výzkumu Redukce plýtvání potravinami ve veřejném stravování, kterého jsme se zúčastnili v letech 2018 – 2021 vyplývá, že na jednoho strávníka připadá v České republice 77 gramů potravinového odpadu.)

Co zůstává na talířích zákazníků

V pěti firemních jídelnách ve Francii provedli experiment a zjistili, že 80 % odpadu z talířů vytváří pouhých 15 % zákazníků. Je dvakrát pravděpodobnější, že jídlo nedojí žena, než muž. Je to pravděpodobně dáno velkými porcemi. 83 % lidí, kteří plýtvají jídlem, by chtělo dostávat menší porce, přičemž většina z nich uvedla, že by raději chtěla dostat menší porci jídla rovnou, než aby o ni musela žádat.

Mezinárodní koalice proti plýtvání potravinami byla založena v roce 2015 jako nezisková organizace a spolupracuje s cateringovými a hotelovými společnostmi a partnery v rámci jejich dodavatelských řetězců. Spolupracuje s firmami jako jsou Sodexo, Compass Group, Veolia a dalšími.

 

Další články

Aplikace Zachraň oběd je na světě. Po dobu několika měsíců jsme na jejím vývoji spolupracovali s firmou Etnetera Flow. Proč
Náš rozhovor se CSR manažerkou Lucií Loučkovou ze společnosti Tesco v České republice otevírá dveře do světa jejich boje proti
Evropská komise na začátku července představila návrh směrnice na právně závazné cíle pro snížení množství potravinového odpadu, jichž mají členské
Přejít nahoru