Pohostinství a catering

V českých závodních jídelnách a rychlém občerstvení se vyhodí ročně okolo 27 000 tun potravinového odpadu. Z měření vyplývá, že provozovny rychlého občerstvení vyřadí v průměru 11 kg zbytků na 100 kg připravených pokrmů. Z tohoto množství vznikne 56 % v kuchyni, 30 % zbývá na talířích po zákaznících a 14 % tvoří hotové, nevydané jídlo. Jak odpad redukovat? Stačí k tomu dodržet pár základních pravidel.

Jak předcházet plýtvání

Kontrola skladu

Pověřte zaměstnance, který bude mít přehled o zásobách surovin, jejich trvanlivosti a kvalitě. Budete vědět, co se brzy zkazí. Podle toho můžete buď upravit denní menu nebo jídlo darovat. Nebo nakupujte předzpracované suroviny s delší trvanlivostí.

Rozvolnění norem

Normy ve výdeji bývají nadstandardní a velmi striktní — např. čas, po který je možné předpřipravený pokrm ještě vydat zákazníkovi. Zvažte, zda pár přidaných minut jídlu skutečně natolik uškodí, nebo bude stejně kvalitní. Pokud jsou normy dány centrálně, otevřete debatu o změně v celé firmě.

Motivovaný personál

Nechte zkušenější pracovníky dohlížet na nováčky. Minimalizujete tak chyby z nedbalosti, zbytečně velké odřezky či spálená a jinak znehodnocená jídla. Pořádejte školení a tým vzdělávejte. Lidé svůj profesní posun ocení a nebudou se poohlížet po jiných pracovních příležitostech.

Informovaní zákazníci

Ukažte strávníkům, jaké důsledky má plýtvání jídlem a jak tomu mohou zabránit. Zkuste také častěji provádět průzkum spokojenosti, podchytíte tím změny v jejich chování nebo požadavcích.

Sleva

Hotové pokrmy, které se nepodařilo vydat, prodejte se slevou. Můžete využít mobilní aplikaci Nesnězeno pro prodej se slevou nebo pokrmy darovat prostřednictvím projektu Zachraň oběd.

Darování

Při dodržení předepsaných podmínek skladování můžete darovat například chlazené pokrmy a nápoje, čerstvé i mražené maso, ryby, ovoce, zeleninu a pekařské výrobky. Darovat lze i nevydaná vařená jídla, a to jak teplá, tak i zchlazená či zmražená.

Darujte vařené pokrmy

Co dělat, když určité množství nevydaných pokrmů přece jen zbyde? Už od roku 2022 propojujeme firemní jídelny a charity, které  hodnotné jídlo přerozdělují svým klientům. Do vařených pokrmů už se investovalo maximum energie, tak proč ho vyhazovat, když může pomoct lidem v tíživé situaci. Pro projekt Zachraň oběd jsme vytvořili speciální web, kde najdete detaily o fungování projektu a povinnostech při darování a přijímání.

Přečtěte si, jak darovat pokrmy správně

Shrnuli jsme pro vás podmínky pro správné darování. Na e-mail vám zašleme leták a brožuru se základními pravidly pro darování vařených pokrmů. Obsahují platné hygienické předpisy, podmínky odvodu DPH, informace o právní odpovědnosti a další.

Potravinový odpad v příspěvkovkách

Získáváme data o tom, kolik potravinového odpadu vzniká na základních školách, v domovech pro seniory a v nemocnicích v Praze. Na výzkumném projektu Prague Food Waste spolupracujeme s Mendelovou univerzitou v Brně, výzkumnou organizací INESAN a firmou GREEN Solution. Výstupem budou doporučení pro veřejnou správu, jak odpad redukovat.

Články o plýtvání v gastru

Nová vyhláška Ministerstva zemědělství č. 121/2023 Sb. přináší pro náš projekt Zachraň oběd důležitý průlom v boji proti plýtvání potravinami.
Přinášíme ověřená data o plýtvání klíčovým subjektům, navrhujeme konkrétní opatření vedoucí k odpovědnému nakládání s jídlem, motivujeme ke změně a
Po téměř roční spolupráci se firma FreshPoint loučí s projektem Zachraň oběd. Právě ten firmě poskytl možnost analyzovat jejich potravinový
Přejít nahoru