Jméno autora:Tereza Modlová

843 tun potravin vhodných pro lidskou spotřebu, ale bez zájemců. Jak Tesco řeší výzvy v darování neprodejných potravin?

Náš rozhovor se CSR manažerkou Lucií Loučkovou ze společnosti Tesco v České republice otevírá dveře do světa jejich boje proti plýtvání potravinami. Jak moc se snaží maloobchodní gigant omezit plýtvání a co dělá s potravinovými přebytky? Překvapivým poznáním je, že i přes pokročilé systémy darování se Tesco potýká s výzvou darování potravin z menších obchodů, jako jsou Tesco Express, kde nižší množství neprodaných přebytků není mnohdy dostatečně atraktivní pro velké potravinové banky. A co si myslí o vzrůstajícím trendu dumpster divingu, tedy vyhledávání jídla v popelnicích?

Evropská komise navrhuje závazné cíle pro snížení plýtvání. Jaké jsou reakce?

Evropská komise na začátku července představila návrh směrnice na právně závazné cíle pro snížení množství potravinového odpadu, jichž mají členské státy dosáhnout do roku 2030. Konkrétně od členských států požaduje, aby do konce roku 2030 přijaly nezbytná opatření ke snížení plýtvání potravinami o 10 % při zpracování a výrobě a o 30 % v maloobchodě a při spotřebě (restaurace, stravovací služby a domácnosti).

Kam s potravinovým odpadem ve městě? Do směsi ne

Loupu slupky od brambor a házím je do sáčku v kuchyňském koši s pocitem, že se na skládce rozloží a o nic přece nejde. Jsem to já v době, ještě než jsem se začala zajímat o problematiku plýtvání jídlem. Podle Institutu evaluací a sociálních analýz INESAN takový názor není ojedinělý. Na základě dotazování reprezentativního vzorku populace zjistili, že 74 % respondentů souhlasí s tvrzením, že potravinový odpad není problém, protože je biologicky rozložitelný. V praxi je to ale složitější.

Malý krok pro ministerstvo, velký krok pro Zachraň oběd

Nová vyhláška Ministerstva zemědělství č. 121/2023 Sb. přináší pro náš projekt Zachraň oběd důležitý průlom v boji proti plýtvání potravinami. Od 1. července 2023 mají jídelny nově možnost darovat pokrmy, které byly zchlazeny či zmraženy po celou dobu jejich použitelnosti. Tato změna má potenciál zjednodušit logistiku a lépe využít přebytečné jídlo pro lidi v nouzi.

Jaké jsou největší úspěchy Zachraň jídlo?

Přinášíme ověřená data o plýtvání klíčovým subjektům, navrhujeme konkrétní opatření vedoucí k odpovědnému nakládání s jídlem, motivujeme ke změně a hledáme pro ni podporu. Naší vizí je svět, kde se k jídlu přistupuje s respektem, plýtvání jídlem je společensky nepřijatelné a je proto redukováno na co nejnižší možnou úroveň ve všech fázích potravinového řetězce. Co už máme za sebou?

Zachraň oběd přispívá k inovativním řešením

Po téměř roční spolupráci se firma FreshPoint loučí s projektem Zachraň oběd. Právě ten firmě poskytl možnost analyzovat jejich potravinový odpad, detekovat slepá místa a přejít na nový interní systém, který eliminuje plýtvání jídlem. Naším hlavním cílem je eliminace potravinového odpadu, a proto vnímáme tento krok jako pozitivní potvrzení, že projekt má svůj smysl a že je úspěšný v boji proti plýtvání jídlem.

Přejít nahoru