Neplýtvat jídlem – jeden z kroků, jak udělat z Prahy cirkulární město

Praha představuje strategii pro přechod na cirkulární ekonomiku. Jedním z 27 konkrétních cílů, kterých chce hlavní město dosáhnout, je i snížení plýtvání potravinami. Zaměří se jednak na prevenci a také na efektivní redistribucí přebytků. Další cíle se zaměřují například na materiálové toky ve stavebnictví a recyklaci vody. Od 2. do 16. listopadu může návrh připomínkovat veřejnost, přidejte se.

Podle autorů* se Praha vydanou strategií hlásí ke snižování ekologické a uhlíkové stopy a směřování k uhlíkové neutralitě v roce 2050. Dokument Cirkulární Praha 2030 se zaměřuje na cíle a opatření v sektorech s největším potenciálem materiálových i emisních úspor, konkrétně: stavebnictví, voda, zemědělství a potraviny a odpady.

Praha chce mimo jiné snížit potravinový odpad, a to zaváděním prevence jeho vzniku a distribucí přebytků. Tento cíl s námi v průběhu příprav konzultovala. Autoři uvádí, že se prevence potravinového odpadu v rámci Magistrátu hlavního města Prahy zatím systematicky neřeší a bude třeba ji kompetenčně v rámci úřadu ukotvit. Co chce Praha podle dokumentu dělat?

Analýza vzniku potravinového odpadu

Cílem opatření je zmapovat, kde se potraviny v Praze vyhazují a v jakém množství. Na základě zjištěných dat se pak navrhnou kroky, jak plýtvání potravinami předejít. Analýza se zaměří na potravinové toky u městem zřízených organizací (např. školy, sociální a zdravotnická zařízení), ale i na soukromý sektor.

Navržená opatření by měla primárně podporovat prevenci a snižování množství potravinového odpadu (cílené osvětové kampaně, sdílení přebytků, darování potravin, opětovné využití přebytečných potravin pro komerční prodej apod.) a teprve následně řešit recyklaci. Jakmile budou k dispozici data o tocích přebytků a o vzniku odpadu a nakládání s ním, může si město stanovit, kde, co a jak měnit.

Podpora potravinových bank a digitálních platforem pro sdílení přebytků

V České republice se takových platforem objevuje čím dál víc, fungují zde například mapa Na ovoce či aplikace Nesnězeno a Jídlov, obě určené pro lidi, kteří si chtějí koupit přebytečné jídlo za sníženou cenu. V Zachraň jídlo pracujeme také na přípravě projektu online platformy pro darování pokrmů z jídelen a cateringu, který umožní propojit gastro provozy, distribuční firmy a charitativní organizace či potravinové banky.

Další části dokumentu se věnují stavebnictví, zemědělství i hospodaření s vodou a odpady. Celá strategie je do 16. listopadu dostupná k připomínkám veřejnosti, více se dozvíte na webu Pražského inovačního institutu.  

 

Foto: Pexels

*Strategii hl.m. Prahy pro přechod na Cirkulární ekonomiku 2030 připravil Pražský inovační institut, z.ú. (Pii) v úzké spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy (odborem ochrany prostředí) společnostmi Pražské služby, a.s. a Pražská vodohospodářská společnost, a.s., ČVUT UCEEB, FSV ČVUT, Crea -Tura a řadou dalších expertů z řad zástupců města a městských organizací a městských firem, soukromé podnikatelské sféry, lidé z univerzit i nevládních organizací, kteří se účastnili individuálních či skupinových konzultací.

Další články

Náš projekt Prague Food Waste odhalil, že ve čtyřech pražských školních jídelnách, fungujících jako příspěvková organizace, končí až 31 %
Aplikace Zachraň oběd je na světě. Po dobu několika měsíců jsme na jejím vývoji spolupracovali s firmou Etnetera Flow. Proč
Náš rozhovor se CSR manažerkou Lucií Loučkovou ze společnosti Tesco v České republice otevírá dveře do světa jejich boje proti
Přejít nahoru