Evropská komise navrhuje závazné cíle pro snížení plýtvání. Jaké jsou reakce?

Evropská komise na začátku července představila návrh směrnice na právně závazné cíle pro snížení množství potravinového odpadu, jichž mají členské státy dosáhnout do roku 2030. Konkrétně od členských států požaduje, aby do konce roku 2030 přijaly nezbytná opatření ke snížení plýtvání potravinami o 10 % při zpracování a výrobě a o 30 % v maloobchodě a při spotřebě (restaurace, stravovací služby a domácnosti).

Pokud bude tato směrnice přijata Evropským parlamentem a Radou EU, budou mít členské státy povinnost přijmout opatření ke snížení plýtvání potravinami do 31. prosince 2030 a dosáhnout snížení plýtvání o 10 respektive 30 procent ve srovnání s rokem 2020.

Jak na návrh reagují evropské neziskovky?

K návrhu směrnice se ve svém reportu vyjádřila FEBA, což je Federace evropských potravinových bank. FEBA a její členové vítají, že směrnice podporuje dárcovství a další přerozdělování pro lidskou spotřebu před zkrmováním zvířaty a přepracováním jídla na nepotravinářské výrobky. Doporučuje ale, aby se cíle pro snížení plýtvání týkaly také prvovýroby (zemědělství). FEBA dál upozorňuje na to, že aby bylo dosaženo cíle SDG 12.3 stanoveného organizací OSN (snížit množství potravinového odpadu na obyvatele o polovinu do roku 2030), vyžadovalo by to ambicióznější cíle, než s jakými se počítá v současném návrhu. Kromě toho FEBA vyzývá k podpoře organizací zabývajících se redistribucí potravin, jako jsou např. potravinové banky, a k podpoře zpracování a zmrazování přebytečných potravin, díky čemuž lze prodloužit trvanlivost produktů jako jsou ryby, maso, chleba, ovoce a zelenina. Nakonec FEBA zdůrazňuje, že bude také důležité shromažďovat spolehlivé a důvěryhodné údaje o potravinovém odpadu z členských států. To umožní sledovat pokrok, vyhodnocovat dosažení cílů v oblasti plýtvání potravinami a navrhovat úpravy.

K návrhu směrnice se vyjádřila i síť European Environmental Bureau. EEB je největší evropská síť občanských organizací zabývajících se ochranou životního prostředí, která sdružuje více než 180 členských organizací ze 40 zemí. EEB se domnívá, že návrh není dostatečně ambiciózní. V rámci mezinárodních dohod musí EU do roku 2030 snížit množství potravinového odpadu na polovinu (ve srovnání s rokem 2015). EEB proto vyzývá

k právně závazným cílům stanoveným směrem k 50% snížení množství odpadu v celém potravinářsko-dodavatelském řetězci, včetně zemědělců, pro které současný návrh nestanovuje vůbec žádný cíl. „I když je návrh krok správným směrem, může mu chybět důraz k účinnému snížení nadprodukce“.

Zero Waste Europe, organizace věnující se snižování množství odpadu a podpoře oběhového hospodářství, taky vyjádřila obavy o účinnosti směrnice. Vyloučení primární produkce z označuje za „velmi politováníhodné“ a za „nešťastné“. Nezisková organizace doufá, že nadcházející jednání v Evropském parlamentu a Radě EU ještě zvýší nastavenou laťku.

Foto: Matheus Cenali, Pexels

 

Další články

Aplikace Zachraň oběd je na světě. Po dobu několika měsíců jsme na jejím vývoji spolupracovali s firmou Etnetera Flow. Proč
Náš rozhovor se CSR manažerkou Lucií Loučkovou ze společnosti Tesco v České republice otevírá dveře do světa jejich boje proti
Loupu slupky od brambor a házím je do sáčku v kuchyňském koši s pocitem, že se na skládce rozloží a
Přejít nahoru