Malý krok pro ministerstvo, velký krok pro Zachraň oběd

Nová vyhláška Ministerstva zemědělství č. 121/2023 Sb. přináší pro náš projekt Zachraň oběd důležitý průlom v boji proti plýtvání potravinami. Od 1. července 2023 mají jídelny nově možnost darovat pokrmy, které byly zchlazeny či zmraženy po celou dobu jejich použitelnosti. Tato změna má potenciál zjednodušit logistiku a lépe využít přebytečné jídlo pro lidi v nouzi.

Velkým krokem vpřed pro náš projekt Zachraň oběd je nedávno přijatá nová vyhláška Ministerstva zemědělství č. 121/2023 Sb. Její přijetí je klíčový krok, který umožní zamezit plýtvání potravinami a usnadnit darování přebytečného jídla. V platnost vstoupila 1. července 2023. Důvodová zpráva vyhlášky uvádí: “Odstavec 2 umožňuje zchlazení nebo zmrazení teplých pokrmů ve lhůtě stanovené pro jejich vydání. Takové pokrmy je možno následně ve zchlazeném či zmrazeném stavu například darovat organizacím poskytujícím potraviny pro charitativní účely.” Znamená to tedy, že zchlazování a zmrazování je možné až do konce lhůty pro jejich vydání, která je stanovena dle analýzy kritických bodů HACCP. To je rozdíl oproti vyhlášce ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb. (Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných), podle které bylo nutné zmrazit či zchladit pokrm neprodleně po ukončení výroby.

…pokrmy je možno následně ve zchlazeném či zmrazeném stavu například darovat organizacím poskytujícím potraviny pro charitativní účely”. Znamená to tedy, že zchlazování a zmrazování je možné až do konce lhůty pro jejich vydání.

Vyhláška dále uvádí, že zchlazené pokrmy se uvádějí na trh při teplotách 0 °C až +4 °C, zmrazené pokrmy se uvádějí na trh při teplotách nejvýše –18 °C a studené pokrmy, které mají charakter cukrářského nebo lahůdkářského výrobku, se uvádějí na trh při teplotách stanovených provozovatelem potravinářského podniku v rámci postupů založených na zásadách analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (nejvýše do +8 °C).

Podle informace od společnosti Uniconsulting s.r.o. není trvanlivost zchlazených či zmrazených pokrmů nikde definována. Důvodem je legislativní povinnost výrobce, který o trvanlivosti svého produktu rozhoduje a zároveň za něj a jeho bezpečnost nese odpovědnost. Je tak na výrobci (provozovateli potravinářského podniku), aby s ohledem na bezpečnost potraviny o trvanlivosti rozhodl.

Co to znamená?

→  Pokrmy je možné darovat v teplotě nad +60 °C i zchlazené v teplotě do +4 °C (do +8 °C u cukrárenských a lahůdkářských výrobků) či do –18 °C v případě zmrazených pokrmů.

→ Teplé pokrmy je možné zchladit nebo zmrazit po celou dobu lhůty stanovené pro jejich vydání.

→ Pokrmy lze darovat pouze před vypršením data spotřeby.

Díky nové vyhlášce budeme mít ještě větší prostor k rozšiřování naší činnosti redistribuce hotových jídel potřebným u projektu www.zachranobed.cz a efektivnějšímu zamezování plýtvání jídlem. Budeme moci navázat další partnerství se stravovacími zařízeními, která budou mít možnost darovat pokrmy, jež by jinak končily jako neprodané a nevyužité zbytky.

Doposud jsme v rámci projektu Zachraň oběd mohli pokrmy darovat lidem v nouzi jen teplé, v čase před koncem jejich spotřeby a při teplotě na 60 °C. K dnešnímu dni jsme takto společně s jídelnami darovali 25 000 obědů. Možnost darovat jídla zchlazená nám umožní převážet větší množství jídel naráz a redukovat množství výjezdů přepravních aut, čímž ještě snížíme už tak nízký environmentální dopad projektu.

Další články

Náš projekt Prague Food Waste odhalil, že ve čtyřech pražských školních jídelnách, fungujících jako příspěvková organizace, končí až 31 %
Aplikace Zachraň oběd je na světě. Po dobu několika měsíců jsme na jejím vývoji spolupracovali s firmou Etnetera Flow. Proč
Náš rozhovor se CSR manažerkou Lucií Loučkovou ze společnosti Tesco v České republice otevírá dveře do světa jejich boje proti
Přejít nahoru