Kampaně

Chceme, aby se o plýtvání potravinami mluvilo. Kampaně nám pomáhají téma udržovat v povědomí veřejnosti.
2018

Redukce plýtvání potravinami ve veřejném stravování

Projekt zkoumá, jak moc se plýtvá ve veřejném stravování, jak se tomu dá zamezit a jak lze případné přebytky vhodně využít. Výzkum realizujeme společně s Technologickým centrem Akademie věd, společností Median a Ústavem zemědělské ekonomiky a informací v rámci grantu TAČR.

2018

Mluvme o plýtvání potravinami

Prostřednictvím našich komunikačních kanálů přinášíme inspirativní články, rozhovory a novinky o plýtvání jídlem a spřízněných tématech. Na sociálních sítích, webu i v newsletterech tak rozšiřujeme povědomí o tomto problému.

Víc o kampani
2017

Vyliž to!

Teenageři patří mezi nejrizikovější skupinu plýtvačů. Tak jsme se vydali za nimi, na sociální média. Díky instagramové soutěži #vylizto jsme mladé vyzvali k dojídání jídla. Kampaň, jejíž symbolem se stal prázdný talíř, podpořili také oblíbení A Cup of Style, Pedro, Kate Rezková, Weef a Anie Songe. Výherci šli společně s námi a s influencery na skvělou večeři.

Víc o Vyliž to!
2017

Zachraň jídlo na školách

Celkem 80 žáků absolvovalo na jaře roku 2017 pilotní vzdělávací projekt Mluvme o plýtvání jídlem na základních školách, ve kterém jsme se zaměřili na plýtvání potravinami. Výukové hodiny proběhly v průběhu jara ve čtyřech třídách na Základní škole Kladská a na Gymnáziu prof. Jana Patočky v Praze.

Víc o projektu
2016

Jsem připraven

Řekli jsme lidem o křivém ovoci a zelenině, které zůstávají u farmářů kvůli tomu, že nejsou dost hezké. Tenkrát nám zástupci obchodních řetězců tvrdili, že zákazníci nejsou připraveni kupovat takto nestandardně vypadající plodiny. Ve výzvě Jsem připraven křivou zeleninu a ovoce podpořilo více než 10 000 lidí a nedlouho potom se začala objevovat v obchodech.

Více o Jsem připraven