Darování jídla šetří klima

4 000 tun teplého jídla se každoročně vyhodí v českých jídelnách a fast foodech. Darováním přebytečných porcí pomůžeme matkám s dětmi, seniorům a dalším, pro které není teplé jídlo každodenní samozřejmostí. Využitím přebytků navíc zamezíme plýtvání jídlem a snížíme jeho dopady na životní prostředí.

cz / eng

Náš cíl

Chceme vytvořit srozumitelný výklad pravidel pro darování hotového jídla a celý proces zjednodušit. Nevydané porce, které se v jídelnách po konci otevírací doby vyhazují, mohou nasytit spoustu lidí v nouzi.  Darováním těchto porcí se navíc zužitkuje energie a peníze, které se do přípravy pokrmů vložily.

V současné době je pro podniky darování zbylého jídla vzhledem k nesjednoceným informacím o hygienických požadavcích a legislativních pravidlech velmi nepřehledné a složité. Aby předešly případným problémům, jídlo raději vyhodí.

Projekt Darování jídla šetří klima běží od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2022.

Na čem pracujeme

1.

Mapujeme terén

Abychom mohli měnit systém, musíme ho nejdřív detailně poznat. Proto jsme sepsali rozsáhlý dokument Darování hotových pokrmů – Analýza současného stavu a příklady dobré praxe.

2.

Máme za sebou tiskovou konferenci

Ve čtvrtek 2. září jsme společně s našimi hosty představili projekt Darování jídla šetří klima na tiskové konferenci. Uspořádali jsme ji přímo v jedné ze závodních jídelen a pozvali jsme zástupce logistické firmy Logio a zástupce závodního stravování z firmy Compass Group.

3.

Uspořádali jsme sbírku

Chceme, aby darování hotových jídel bylo v Česku běžnou praxí. Proto jsme spustili sbírku na podporu projektu, získali jsme přes 220 000 korun na pilotní projekt, který otestuje darování ve větším měřítku.

4.

Dokončili jsme pilotní projekt

Vyzkoušeli jsme si, jak by darování mohlo v praxi fungovat. Měřili jsme teploty, stopovali čas, zkoušeli různé druhy nádob. Přečtěte si víc v reportáži.

5.

Máme manuál

Charitám i jídelnám poskytuje podrobný a praktický návod jak na darování. Otevíráme v něm všechna důležitá témata jako DPH, právní odpovědnost, logistiku i hygienické předpisy. Prohlédněte si ho.

6.

Závěrečné shrnutí

Co všechno se muselo stát, aby manuál vznikl? Jak pomůže charitám a jídelnám? To jsme shrnuli na tiskové konferenci 16. března. Podívejte se na záznam.

Rychlé občerstvení a jídelny vyhodí přibližně 4000 tun teplého jídla ročně.

– zdroj Redpot

 

Podporují nás

„Většina z nás se nad tím, že máme možnost dát si denně teplé jídlo, nijak nezamýšlí. Díky práci v naší Jídelně ale vím, kolik lidí si v dnešní době nemůže luxus teplého čerstvého jídla vůbec dovolit. Proto vnímám jako důležitý krok, aby se darování jídla z veřejného stravování stalo běžnou praxí.“

Veronika Zerzánová, Jídelna Kuchařek bez domova

„I když každý den pečlivě plánujeme množství porcí, které musíme uvařit, odhadnout přesné počty je nemožné. Nejlepší způsob, jak nevyhazovat jídlo, je nevytvářet přebytky. To máme u nás vždy na paměti. Pokud však jídlo přece jen zbyde, tak máme radost, když můžeme naším jídlem pomáhat.“

Filip Sajler, Perfect Canteen

„Klienti azylových domů často nemají žádné finance, nemůžou si ani nakoupit potraviny, ze kterých by si uvařili plnohodnotné jídlo pro sebe nebo své děti. Darování vařených jídel by jim pomohlo zajistit základní životní potřebu, rodinám ve finanční nouzi stravovat se kvalitněji a podpořit tak zdravý růst a vývoj dětí.“ 

Martina Majerová, Azylový dům Šromova

„Děláme vše pro to, aby těchto odpadů vzniklo co nejméně. Rozsah nabídky a náš cíl vždy uspokojit požadavky hostů přesto vytvářejí předpoklad pro vznik určitého množství pokrmů, které se neprodají. Možnost darovat tyto pokrmy nám přijde logická a správná a věříme, že žádné jídlo by nemělo skončit v odpadkovém koši.“

Petr Brož, Compass Group 

„V azylovém domě máme kuchyň, ve které si klienti mohou připravit teplé jídlo. Jsou ale i tací, kteří vařit neumí a jediné teplé jídlo je pro ně instantní polévka nebo ohřáté párky. Spousta našich klientů má také velké zdravotní problémy právě z důvodu nekvalitní a nezdravé stravy. Za naše klienty bychom byli velmi vděčni, kdyby se darování pokrmů rozběhlo.“

Markéta Lietavcová, Dům Naděje Praha – Radotín

 

Denisa Rybářová

Manažerka projektu Zachraň oběd

Denisa Rybářová

Denisa Rybářová vystudovala Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu Ostrava. Do týmu Zachraň jídlo se přidala jako Projektová manažerka projektu Darování jídla šetří klima. Po pár letech v korporátní sféře se rozhodla věnovat i práci v neziskovém sektoru. Spolu-vytvořila jednotný metodický pokyn k darování pokrmů a projekt převedla do praxe pod názvem Zachraň oběd. Momentálně se stará jak o zapojování jídelen a charit do projektu, tak o vývoj mobilní aplikace, která darování usnadní.
denisa.rybarova@zachranjidlo.cz

Podpora projektu

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut.

Program je realizován v rámci Fondů EHP aNorska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Přejít nahoru