Hostina pro tisíc

Naší první viditelnou a úspěšnou akcí byla “Hostina pro tisíc”, happening uspořádaný 10. září 2013. Jednalo se o společný oběd pod širým nebem přímo na Václavském náměstí uvařený z více než 450 kg surovin, které by jinak přišly vniveč, a to kvůli estetickým nárokům nebo blížícímu se doporučenému datu spotřeby.

Hostinou jsme se snažili upozornit na to, že plýtvání potravinami může zabránit každý z nás. Jak na to, jste se mohli dočíst v našich kuchařkách se záchranářskými tipy. Hostina pro tisíc měla jako první akce svého druhu u nás obrovský ohlas a pomohla upozornit na plýtvání jídlem jako na problém, který se týká všech.

Zároveň se nám podařilo zviditelnit problém 15% daně z přidané hodnoty, kterou musí obchodníci při darování jídla Potravinovým bankám hradit. V průběhu roku, který od Hostiny uběhl, se o problému začalo diskutovat v médiích i mezi odborníky. V prosinci roku 2014 vydalo generální finanční ředitelství dokument, který umožňuje, aby základ daně z přidané hodnoty u potravin darovaných potravinové bance mohl být blízký nule či nulový. Tím prakticky daň z darování potravin ruší.

Jak se krájí 450 kg zeleniny na Hostinu pro tisíc? Podívejte se.

Před Hostinou se konala také tisková konference:

Podpořili nás:

Přejít nahoru