Cirkulární školy

I v roce 2024 navazujeme na náš loňský projekt "Cirkulárních škol", ve kterém se věnujeme problematice plýtvání potravinami a ekologického smýšlení mezi žáky základních a středních škol v Praze a blízkém okolí. Naším cílem je představit studentům zásady správného nakupování, skladování a zacházení s potravinami, a to prostřednictvím interaktivních workshopů a praktických cvičení.

V rámci programu „Cirkulární školy“, který probíhá pod projektem iKAP II – Inovace ve vzdělávání, který koordinuje Pražský inovační institut pro Hl. město Praha, jsme se věnovali problematice plýtvání potravinami a ekologického smýšlení mezi žáky základních a středních škol v Praze. Naším cílem bylo představit studentům zásady správného nakupování, skladování a zacházení s potravinami, a to prostřednictvím interaktivních workshopů a praktických cvičení.

Během průběhu programu jsme absolvovali přibližně 18 workshopů na 16 různých školách v Praze. Tyto školy zahrnovaly klasické základní školy, Scio-školy i soukromé základní školy. Mezi ně patřily například ZŠ Slivenec, ScioŠkola Nusle, ScioŠkola Praha, ScioŠkola Jarov, ZŠ Jana Wericha a další.

Zpětná vazba od žáků byla velmi pozitivní. Obzvláště ocenili praktickou část workshopů, kde si sami vyzkoušeli přípravu „záchranářských receptů“ z potravin, které se často vyhazují nebo jsou v nadúrodě. I suroviny, které na první pohled nebyly příliš lákavé, jako například cizrna, byly nakonec využity a snězeny s chutí.

Bavilo nás sledovat různý přístup dětí na jednotlivých školách a diskutovat s nimi o jejich návycích v oblasti plýtvání potravinami. Zajímalo nás, jaké mají děti názory na lokalitu a sezónní stravování. Z osobní zkušenosti víme, že každá věková skupina vnímá problematiku trochu jinak, ať už jde o emocionální zapojení mladších dětí nebo schopnost starších dětí vést diskuse a argumentovat.

Cílem projektu bylo aplikovat získané znalosti do praxe na jednotlivých školách. Doufáme, že se tato osvěta bude šířit dál a projekt „Cirkulární školy“ bude moci pokračovat i v budoucnu. Rádi bychom se dále účastnili workshopů a rozvíjeli povědomí o udržitelnosti a plýtvání potravinami mezi školní mládeží. Navazování kontaktů s třídami, které již mají zkušenosti s naším programem a podpora jejich iniciativy v oblasti osvěty jsou našimi prioritami.

Věříme, že osvěta a edukace mladých lidí jsou klíčové pro budoucnost udržitelného životního stylu a ochrany životního prostředí. Snažíme se přispět k vytvoření generace, která si váží potravin a dbá o životní prostředí pro budoucí generace.

Přejít nahoru