Spouštíme sbírku. Pomozte nám zachránit a darovat až desetitisíce porcí denně

Kilogramy nevydaných porcí kvalitního jídla se denně vyhodí v každé restauraci či jídelně. Chceme tohle jídlo dostat k potřebným. Vyzkoušeli jsme si, že to jde a převezli 100 teplých jídel do pražských charit. Teď chceme darování zkusit ve větším měřítku. Pro to ale potřebujeme vaši pomoc. Podpořte naši sbírku Oběd v nouzi.

Abychom otestovali, jak nejlépe darovat teplá i chlazená jídla ve velkém, spustili jsme sbírku na pilotní projekt.

Vybrané peníze nám umožní vyzkoušet, jak by mohl fungovat systém redistribuce zbylých pokrmů v běžném provozu gastronomických podniků i charit. Uhradíme například potřebné konzultace s odborníky a mikrobiologické zkoušky, které prověří, že je jídlo po převozu zdravotně nezávadné.

Díky vám vytvoříme také model, který lze replikovat kdekoliv v republice a zjednoduší proces darování jídla podnikům, které by nevydané jídlo chtěly darovat, ale odrazuje je od toho nepřehledná směsice pravidel a vyhlášek a obava z možných sankcí. Sbírka probíhá na portálu Znesnáze do 1. října a přispět je možné jakoukoli částkou.

Podpořte oběd v nouzi

 

Za vymýšlení optimální logistiky darování jídla, kde musíme zohlednit délku převozu, teplotu jídel, počet potřebných vozidel i časovou koordinaci se všemi jídelnami, děkujeme firmě Logio.

Sbírku odstartoval happening

2. září jsme převezli zbylé nevydané pokrmy z jídelen v Rekrabičkách a termoboxech do předdomluvených charit, mezi které patřily Naděje, Jako doma, Armáda spásy, Azylový dům sv. Terezie a Farní charity. Předali jsme 100 porcí, upozornili na problematiku darování jídla a oficiálně spustili sbírku.

Darování jídla má sociální i ekologický přesah

Tématu záchrany nevydaných porcí se v Zachraň jídlo věnujeme již mnoho měsíců v rámci projektu Darování jídla šetří klima. Ve výzkumu RedPot, na kterém jsme se podíleli v letech 2018 – 2021, se ukázalo, že ve zkoumaných jídelnách a fastfoodech zbývalo denně 1,8 až 24,9 kg vařených pokrmů vhodných ke konzumaci. Darováním přebytečných porcí můžeme zužitkovat energii a peníze vložené do jejich přípravy a zároveň nasytit spoustu lidí v nouzi.

 

 

Projekt Darování jídla šetří klima podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Další články

Evropská komise na začátku července představila návrh směrnice na právně závazné cíle pro snížení množství potravinového odpadu, jichž mají členské
Loupu slupky od brambor a házím je do sáčku v kuchyňském koši s pocitem, že se na skládce rozloží a
Nová vyhláška Ministerstva zemědělství č. 121/2023 Sb. přináší pro náš projekt Zachraň oběd důležitý průlom v boji proti plýtvání potravinami.
Přejít nahoru