Spouštíme sbírku. Pomozte nám zachránit a darovat až desetitisíce porcí denně

Kilogramy nevydaných porcí kvalitního jídla se denně vyhodí v každé restauraci či jídelně. Chceme tohle jídlo dostat k potřebným. Vyzkoušeli jsme si, že to jde a převezli 100 teplých jídel do pražských charit. Teď chceme darování zkusit ve větším měřítku. Pro to ale potřebujeme vaši pomoc. Podpořte naši sbírku Oběd v nouzi.

Abychom otestovali, jak nejlépe darovat teplá i chlazená jídla ve velkém, spustili jsme sbírku na pilotní projekt.

Vybrané peníze nám umožní vyzkoušet, jak by mohl fungovat systém redistribuce zbylých pokrmů v běžném provozu gastronomických podniků i charit. Uhradíme například potřebné konzultace s odborníky a mikrobiologické zkoušky, které prověří, že je jídlo po převozu zdravotně nezávadné.

Díky vám vytvoříme také model, který lze replikovat kdekoliv v republice a zjednoduší proces darování jídla podnikům, které by nevydané jídlo chtěly darovat, ale odrazuje je od toho nepřehledná směsice pravidel a vyhlášek a obava z možných sankcí. Sbírka probíhá na portálu Znesnáze do 1. října a přispět je možné jakoukoli částkou.

Podpořte oběd v nouzi

 

Za vymýšlení optimální logistiky darování jídla, kde musíme zohlednit délku převozu, teplotu jídel, počet potřebných vozidel i časovou koordinaci se všemi jídelnami, děkujeme firmě Logio.

Sbírku odstartoval happening

2. září jsme převezli zbylé nevydané pokrmy z jídelen v Rekrabičkách a termoboxech do předdomluvených charit, mezi které patřily Naděje, Jako doma, Armáda spásy, Azylový dům sv. Terezie a Farní charity. Předali jsme 100 porcí, upozornili na problematiku darování jídla a oficiálně spustili sbírku.

Darování jídla má sociální i ekologický přesah

Tématu záchrany nevydaných porcí se v Zachraň jídlo věnujeme již mnoho měsíců v rámci projektu Darování jídla šetří klima. Ve výzkumu RedPot, na kterém jsme se podíleli v letech 2018 – 2021, se ukázalo, že ve zkoumaných jídelnách a fastfoodech zbývalo denně 1,8 až 24,9 kg vařených pokrmů vhodných ke konzumaci. Darováním přebytečných porcí můžeme zužitkovat energii a peníze vložené do jejich přípravy a zároveň nasytit spoustu lidí v nouzi.

 

 

Projekt Darování jídla šetří klima podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Další články

Aplikace Zachraň oběd je na světě. Po dobu několika měsíců jsme na jejím vývoji spolupracovali s firmou Etnetera Flow. Proč
Náš rozhovor se CSR manažerkou Lucií Loučkovou ze společnosti Tesco v České republice otevírá dveře do světa jejich boje proti
Evropská komise na začátku července představila návrh směrnice na právně závazné cíle pro snížení množství potravinového odpadu, jichž mají členské
Přejít nahoru