Darování jídla šetří klima

4 000 tun teplého jídla se každoročně vyhodí v českých jídelnách a fast foodech. Darováním přebytečných porcí pomůžeme matkám s dětmi, seniorům a dalším, pro které není teplé jídlo každodenní samozřejmostí. Využitím přebytků navíc zamezíme plýtvání jídlem a snížíme jeho dopady na životní prostředí.
...hledáme způsoby, jak neplýtvat

CZ / ENG

Náš cíl

Chceme vytvořit srozumitelný výklad pravidel pro darování hotového jídla a celý proces zjednodušit. Nevydané porce, které se v jídelnách po konci otevírací doby vyhazují, mohou nasytit spoustu lidí v nouzi.  Darováním těchto porcí se navíc zužitkuje energie a peníze, které se do přípravy pokrmů vložily.

V současné době je pro podniky darování zbylého jídla vzhledem k nesjednoceným informacím o hygienických požadavcích a legislativních pravidlech velmi nepřehledné a složité. Aby předešly případným problémům, jídlo raději vyhodí.

Projekt Darování jídla šetří klima běží od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2022.

🔗

Na čem pracujeme

1. Mapujeme terén

Abychom mohli měnit systém, musíme ho nejdřív detailně poznat. Proto jsme sepsali rozsáhlý dokument Darování hotových pokrmů – Analýza současného stavu a příklady dobré praxe.

2. Máme za sebou tiskovou konferenci

Ve čtvrtek 2. září jsme společně s našimi hosty představili projekt Darování jídla šetří klima na tiskové konferenci. Uspořádali jsme ji přímo v jedné ze závodních jídelen a pozvali jsme zástupce logistické firmy Logio a zástupce závodního stravování z firmy Compass Group.

3. Uspořádali jsme sbírku

Chceme, aby darování hotových jídel bylo v Česku běžnou praxí. Proto jsme spustili sbírku na podporu projektu, získali jsme přes 220 000 korun na pilotní projekt, který otestuje darování ve větším měřítku.

🔗

Podporují nás

„I když každý den pečlivě plánujeme množství porcí, které musíme uvařit, odhadnout přesné počty je nemožné. Nejlepší způsob, jak nevyhazovat jídlo, je nevytvářet přebytky. To máme u nás vždy na paměti. Pokud však jídlo přece jen zbyde, tak máme radost, když můžeme naším jídlem pomáhat.“

Filip Sajler, Perfect Canteen

 

“Děláme vše pro to, aby těchto odpadů vzniklo co nejméně. Rozsah nabídky a náš cíl vždy uspokojit požadavky hostů přesto vytvářejí předpoklad pro vznik určitého množství pokrmů, které se neprodají. Možnost darovat tyto pokrmy nám přijde logická a správná a věříme, že žádné jídlo by nemělo skončit v odpadkovém koši.”

Petr Brož, Compass Group 

 

 

🔗

Kontakt

🔗
Denisa Rybářová

Denisa Rybářová

Projektová koordinátorka
denisa.rybarova@zachranjidlo.cz

Denisa šéfuje celému projektu. Jedná s nejrůznějšími úřady, firmami a institucemi a vyjíždí do terénu, kde zjišťuje, jak funguje praxe. Pokud vás cokoliv o projektu zajímá, ozvěte se jí.

🔗

Podpora projektu

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut.

Program je realizován v rámci Fondů EHP aNorska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

 

🔗

Záleží Vám na světě okolo, a proto si vážíte jídla a neplýtváte? Přihlaste se k odběru novinek od Zachraň jídlo

Váš e-mail

Vaše jméno a příjmení