Darování jídla šetří klima

4 000 tun teplého jídla se každoročně vyhodí v českých jídelnách a fast foodech. Darováním přebytečných porcí pomůžeme matkám s dětmi, seniorům a dalším, pro které není teplé jídlo každodenní samozřejmostí. Využitím přebytků navíc zamezíme plýtvání jídlem a snížíme jeho dopady na životní prostředí.
...hledáme způsoby, jak neplýtvat

CZ / ENG

Náš cíl

Chceme vytvořit srozumitelný výklad pravidel pro darování hotového jídla a celý proces zjednodušit. Nevydané porce, které se v jídelnách po konci otevírací doby vyhazují, mohou nasytit spoustu lidí v nouzi.  Darováním těchto porcí se navíc zužitkuje energie a peníze, které se do přípravy pokrmů vložily.

V současné době je pro podniky darování zbylého jídla vzhledem k nesjednoceným informacím o hygienických požadavcích a legislativních pravidlech velmi nepřehledné a složité. Aby předešly případným problémům, jídlo raději vyhodí.

Projekt Darování jídla šetří klima běží od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2022.

🔗

Na čem pracujeme

1. Mapujeme terén

Abychom mohli měnit systém, musíme ho nejdřív detailně poznat. Proto pročítáme českou legislativu, mluvíme s organizacemi, které darované jídlo využijí, a hledáme inspiraci v zahraničí.

2. Propojujeme aktéry

Dialog je důležitou součástí změny. Mluvíme s lidmi z nejrůznějších stran a snažíme se být prostředníkem mezi organizacemi, úřady a dalšími. Společně vymýšlíme, jak darování jídla zjednodušit.

3. Hledáme řešení

Své zkušenosti a návrhy zformujeme do jednoduchého a jasného návodu. Darování jídla dostane viditelné mantinely a jednotné požadavky pro celou ČR.

🔗

Novinky

Máme analýzu

Udělat ve věcech jasno – takový je účel našeho nového dokumentu Darování hotových pokrmů – Analýza současného stavu a dobré praxe. Sepsali jsme v něm vše, co potřebujeme vědět pro zjednodušení darování nevydaného jídla ze stravovacích podniků.

>> Prohlédnout Analýzu <<

🔗

Kontakt

🔗
Denisa Rybářová

Denisa Rybářová

Projektová koordinátorka
denisa.rybarova@zachranjidlo.cz

Denisa šéfuje celému projektu. Jedná s nejrůznějšími úřady, firmami a institucemi a vyjíždí do terénu, kde zjišťuje, jak funguje praxe. Pokud vás cokoliv o projektu zajímá, ozvěte se jí.

🔗

Podpora projektu

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut.

Program je realizován v rámci Fondů EHP aNorska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

 

🔗

Záleží Vám na světě okolo, a proto si vážíte jídla a neplýtváte? Přihlaste se k odběru novinek od Zachraň jídlo

Váš e-mail

Vaše jméno a příjmení