Plýtvání ve světě: Afrika ztrácí na poli, Amerika moc nakupuje

Do roku 2030 se státy pod hlavičkou OSN zavázaly snížit plýtvání potravinami o 50 %. Abychom toho opravdu dosáhli, musí lidé začít tento ambiciózní cíl plnit. Neznamená to ale pro všechny to samé. Věděli jste, že v různých oblastech světa se plýtvá jinak?

Informuje o tom zpráva SDG Target 12.3 on Food Loss and Waste z roku 2017, která představila mimo jiné zajímavou statistiku přinášející data o plýtvání a ztrátě potravin z oblastí po celém světě. Na grafu níže můžete vidět, jaké sektory potravinářského průmyslu jsou nejvíce zodpovědné za ztrátu zdrojů v dané oblasti.

Produkce, doprava a skladování

Nekompromisně nejvyšší hodnoty v těchto sektorech se prokázaly v oblasti subsaharské Afriky (dohromady 76%) a jižní a jihovýchodní Asie (dohromady 69%). Z celkového množství nevyužitého jídla v těchto oblastech tvoří většinový podíl ztráta potravin, která vzniká přímo na poli nebo při transportu. To může znamenat, že farmáři nemají potřebnou techniku a prostředky nebo nemohou či nedovedou využít svou úrodu efektivně. Vývozu potravin z exotických oblastí jsme se už věnovali.

Na druhou stranu se obě oblasti vyznačují nízkým procentem plýtvání spotřebitelů (5% a 13%). Není divu, pokud jídla v těchto oblastech není zrovna nadbytek, spotřebitelé s ním zachází šetrně.

Plýtvání u spotřebitelů

Vyhazování jídla ve fázi spotřeby, které nejvíce zatěžuje životní prostředí, ovládly na celé čáře Severní Amerika (61%) a Evropa (52%). Oba světadíly se pyšní zřejmě nejlepším technologickým zázemím a know-how pro produkci, dopravu i skladování, nicméně plýtvání to nezastaví.

Řešení? Vylepšit, naučit, zjednodušit

Zpráva problematické sektory nejen identifikuje, ale rovněž k nim navrhuje konkrétní řešení, jako jsou například:Změnit celý systém je složité, ale můžeme začít každý u sebe. Podívejte se, jak skladovat nakoupené jídlo a nezapomeňte nakupovat křivou zeleninu.

 

 

Zdroj: SDG Target 12.3 on Food Loss and Waste: 2017 Progress Report, OSN
Foto: Pexels

Článek vznikl v rámci projektu Mluvme o plýtvání potravinami.

Další články

Evropská komise na začátku července představila návrh směrnice na právně závazné cíle pro snížení množství potravinového odpadu, jichž mají členské
Loupu slupky od brambor a házím je do sáčku v kuchyňském koši s pocitem, že se na skládce rozloží a
Nová vyhláška Ministerstva zemědělství č. 121/2023 Sb. přináší pro náš projekt Zachraň oběd důležitý průlom v boji proti plýtvání potravinami.
Přejít nahoru