Projekty

Zachraň jídlo spatřilo světlo světa v roce 2013, kdy jsme uspořádali náš první happening.
Od té doby se nám podařilo skrz naše projekty, osvětové kampaně a výzkumy realizovat několik významných systémových změn. A těšíme se na další výzvy.

Naše přelomové projekty v záchraně jídla

Naše projekty

  • Roky

  • Štítky

Řekli jsme lidem o křivém ovoci a zelenině, které zůstávají u farmářů kvůli tomu, že nejsou dost hezké. Tenkrát nám zástupci obchodních řetězců tvrdili, že zákazníci nejsou připraveni kupovat takto nestandardně vypadající plodiny. Ve výzvě Jsem připraven křivou zeleninu a ovoce podpořilo více než 10 000 lidí a nedlouho potom se začala objevovat v obchodech.
Every year, 4,000 tons of cooked meals are thrown away in Czech canteens and fast foods. By donating excess portions, we will help mothers with children, seniors and others for whom hot food is not a matter of course. Using surplus, we will avoid wasting food and reduce its impact on the environment.
4 000 tun teplého jídla se každoročně vyhodí v českých jídelnách a fast foodech. Darováním přebytečných porcí pomůžeme matkám s dětmi, seniorům a dalším, pro které není teplé jídlo každodenní samozřejmostí. Využitím přebytků navíc zamezíme plýtvání jídlem a snížíme jeho dopady na životní prostředí.
Projekt Zachraň oběd propojuje firemní jídelny s charitativními organizacemi. Od března 2022, kdy jsme projekt spustili, jsme zajistili darování více než 36 000 porcí zbylých, plnohodnotných obědů k lidem, kteří si kvalitní, teplé jídlo nemohou dovolit.
Dál pokračujeme ve snaze dostat nevydané pokrmy z jídelen a kantýn k potřebným. V praxi jsme vyzkoušeli různé modely redistribuce jídel a pracujeme na tvorbě technologickou platformu, která celý proces zjednodušuje.

Uspořádáme záchranářský workshop
u vás ve firmě

Připravíme workshop na míru. Společný seminář či teambuilding pro firmu, neziskovku, sociální podnik nebo jen skupinu nadšených zaměstnanců s vámi vyladíme tak, abyste si z něj odnesli přesně to, co potřebujete. Přidejte se ke stovkám zaměstnanců, kteří ví, jak šetřit jídlem.

Partneři

Finanční partneři

Mediální partneři

Přejít nahoru