Lépe darovat než vyhazovat

Dál pokračujeme ve snaze dostat nevydané pokrmy z jídelen a kantýn k potřebným. V praxi jsme vyzkoušeli různé modely redistribuce jídel a pracujeme na tvorbě technologickou platformu, která celý proces zjednodušuje.

Co bylo naším cílem? Bylo jich hned několik.

1. Odstranili jsme hlavní bariéru v darování pokrmů

Na základě rozsáhlé rešerše víme, že převoz hotových pokrmů komplikuje velmi krátká doba poživatelnosti (obvykle 4-6 hodin od uvaření). Proto v rámci projektu provádíme mikrobiologické zkoušky, které mapují nezávadnost pokrmů po jejich zchlazení. Vytvořili jsme pracovní skupinu a nad výsledky zkoušek jsme diskutovali se zástupci státní správy, gastro provozů, charit a potravinových bank.

2. Probouzíme veřejnost a gastro provozy

Abychom získali podporu veřejnosti, mluvíme s ní o našich záměrech. O projektu chceme píšeme na webu, v newsletterech, na sociálních sítích a dáme vědět i médiím.

Zápis do předávacího protokolu
Zbylé brambory
Tři druhy krabiček

3. Provedli jsme modelové příklady redistribuce

Potravinové banky ani azylové domy nemají kapacitu věnovat se takovýmto inovacím, protože jsou plně vytíženy svou každodenní agendou. Proto jsme zaujali pozici prostředníka, který zajišťuje proces darování. K tomu sloužila zkouška dvou modelových způsobů redistribuce hotových pokrmů. Ve spolupráci se společností Logio a DODO jsme vyzkoušeli převoz pokrmů v teplém a zchlazeném stavu. Výsledky nám pomohly navrhnout technologické řešení, tedy náš čtvrtý cíl.

4. Vytvořili jsme aplikaci, která usnadňuje redistribuci

Abychom to charitám a jídelnám co nejvíc zjednodušili, navrhli jsme technologii, která zefektivňuje vzájemnou komunikaci. Její vznik bude probíhal v koordinaci s gastroprovozy i příjemci a s Tafel-Akademie pro Tafel Deutschland, kteří podobnou aplikaci již mají. S vývojem nám pomohla hlavně skupina expertních dobrovolníků z Česko.Digital díky jejich inkubačnímu a akceleračnímu programu. Jak prvotní návrh, tak jednotlivé verze softwaru vznikly na základě konzultací a vstupů gastro provozů  a distributorů potravinové pomoci, tedy budoucích uživatelů. Projekt dál pokračuje pod názvem Zachraň oběd.

Projekt finančně a obsahově podpořila Německá nadace pro životní prostředí v rámci projektu Lépe darovat než vyhazovat (reg. číslo AZ 37522).

Přejít nahoru