Snížíme plýtvání jídlem na polovinu, rozhodl Evropský parlament

V Evropské unii každoročně vyhodíme téměř 88 milionů tun potravin v celkové hodnotě 143 miliard eur. Poslanci Evropského parlamentu si uvědomují vážnost tohoto problému a minulou středu rozhodli, že bychom do roku 2030 měli snížit toto množství na polovinu. Jednotlivé členské státy sice nemají povinnost tento ambiciózní závazek přijmout, povinně ale musí začít měřit množství potravinového odpadu u spotřebitelů a obchodníků.

Schválený dodatek, který je součástí chystané směrnice o odpadech, přináší pozitivní změnu do řešení problematiky plýtvání potravinami. Jednotlivé státy budou muset každý rok zasílat data o množství potravinového odpadu (první reporty budou povinné už v roce 2020). Vyhláška přichází ve chvíli, kdy jsou data stále zoufale nedostupná a tolik potřebná. Bez nich totiž nebude možné nastavit efektivní postupy, jak řešit neuvěřitelné množství jídla, které každý rok vyhodíme.

Směrnice si stanovuje za cíl snížit plýtvání jídlem o 30 % do roku 2025 a o 50 % do roku 2030. Tento cíl vítáme, protože plýtvání potravinami má obrovské ekologické i ekonomické důsledky. Směrnice má ale problematické aspekty:

  • Jednotlivé státy nemají povinnost přijmout závazek snížit plýtvání o 50 % do roku 2030. Bude záviset čistě na jejich motivaci.
  • Sběr dat může být problematický: jednotlivé státy si budou moci samy nastavit, zda-li se budou soustředit na sběr údajů o celém potravinovém řetězci (plýtvání od výrobců až po spotřebitele), anebo zůstanou pouze u povinného měření dvou částí řetězce – obchodníků a spotřebitelů. Data jednotlivých států tak nemusí být srovnatená v plné šíři.

Povinné měření odpadů v zemědělství a u prvotních producentů bohužel neprošlo. Ve chvíli, kdy je zemědělství a výroba zodpovědná až za 30 % veškerého potravinového odpadu, můžeme přijít o stěžejní data. S našimi dobrovolníky jsme měli nespočet příležitostí vidět, jaké množství zeleniny se kvůli nárokům na vzhled zaorává zpět do půdy. Jsou to tisíce tun zeleniny, které se do statistik pravděpodobně neodstanou.

Byť mají nově schválené dodatky ke směrnici svá negativa, vnímáme tento krok Evropského parlamentu jako pozitivní. Je důležité, že se zákonodárci nakonec přiklonili k této cílevědomější variantě, která reflektuje globální snahy Cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs). Ty si také kladou za cíl snížit plýtvání potravinami do roku 2030 o celou polovinu.

Dave Lewis, ředitel společnosti TESCO, na schůzce pracovní skupiny Champions 12.3 v New Yorku prohlásil, že co nebude možné změřit, s tím nebudeme možni nikdy dál pracovat. Získat přehled o tom, kde dochází ke ztrátám, je pro nás klíčové. V návaznosti na to je potřeba pozitivně motivovat klíčové aktéry (například formou daňových zvýhodnění) tak, aby se daly změny do pohybu. Ze studie skupiny Champions 12.3 totiž vyplývá, že každý investovaný dolar do snížení plýtvání potravinami se nám vrátí čtrnáctkrát. A to přece dává smysl.

 

 

Foto: Zachraň jídlo

Článek vznikl v rámci projektu Mluvme o plýtvání potravinami.

Další články

Aplikace Zachraň oběd je na světě. Po dobu několika měsíců jsme na jejím vývoji spolupracovali s firmou Etnetera Flow. Proč
Náš rozhovor se CSR manažerkou Lucií Loučkovou ze společnosti Tesco v České republice otevírá dveře do světa jejich boje proti
Evropská komise na začátku července představila návrh směrnice na právně závazné cíle pro snížení množství potravinového odpadu, jichž mají členské
Přejít nahoru