Hledáme Public Affairs manažera/ku

Pojď s námi do terénu: budeme s úřady řešit současnou legislativu a podmínky, za jakých by bylo možné darovat hotová zbylá jídla. Provozovatelé jídelen a restauratéři mají zájem pokrmy darovat charitám, ale odrazuje je nejasná legislativa a obava z možných sankcí. Společně to změníme!

Zvládli jsme toho změnit už hodně a podařilo se prosadit i systémové změny, v tom bychom chtěli pokračovat. V rámci projektu Darování jídla šetří klima společně zabrousíme do sféry public affairs, advokacie a diskuze s úřady nad současnou legislativou. Budeme se věnovat tomu, za jakých podmínek by bylo možné darovat hotová zbylá jídla.

Přečtěte si víc o této pracovní pozici a přihlaste se do 5. března.

 

 

 

Další články

Evropská komise na začátku července představila návrh směrnice na právně závazné cíle pro snížení množství potravinového odpadu, jichž mají členské
Loupu slupky od brambor a házím je do sáčku v kuchyňském koši s pocitem, že se na skládce rozloží a
Nová vyhláška Ministerstva zemědělství č. 121/2023 Sb. přináší pro náš projekt Zachraň oběd důležitý průlom v boji proti plýtvání potravinami.
Přejít nahoru