Kam s nevydanými porcemi z jídelen? K potřebným

Až 14 % jídla, které se denně vyhodí v provozovnách rychlých občerstvení a jídelnách, tvoří nevydané jídlo, které se stále může sníst. Pokud bychom takové jídlo darovali potřebným, zužitkuje se energie vložená do jeho produkce a pomůžeme lidem v potravinové nouzi. Proč se to zatím moc nedělá?

Kolik nevydaných jídel se denně vyhodí v gastro provozech, jsme zjistili v projektu RedPot. Darování těchto jídel se zdá být velmi prospěšným řešením, může fungovat podobným způsobem jako dnes již rozšířené darování neprodaných potravin ze supermarketů. Tak proč zatím v ČR nevidíme moc podniků, které by uvařené jídlo předávaly charitám?

Vysvětlovali nám to sami zástupci gastro provozů na společných setkáních, na kterých byla za Zachraň jídlo Bára Kebová:

„Pro řadu provozů je poměrně náročné zajistit dodržení všech přísných hygienických norem, kterým podléhají hotové pokrmy. Aby předešly případným problémům, podniky přebytečné jídlo raději vyhazují.”

Hygienické požadavky a legislativní pravidla jsou v současné době velmi nepřehledné a složité, shrnujeme je i v nové příručce pro gastro provozy. Pokrmy se musejí buď bezprostředně po přípravě co nejrychleji zchladit (příp. zmrazit), nebo po celou dobu udržovat v teplotě nad 60 °C. Teploty se musejí dodržovat po celou dobu nakládání s pokrmy, a to i v průběhu jejich převozu. K převozu a uchování tedy musejí být správně vybaveny také potravinové banky a organizace, které si jídlo z bank odebírají.

Proto jsme se rozhodli s tím něco udělat. Způsoby, jak zjednodušit celý proces darování, hledá v Zachraň jídlo František Marčík, koordinátor projektu Darování jídla šetří klima:

„Právě zjišťujeme, jakými opatřeními může stát darování nevydaných pokrmů usnadnit, např. úlevy na daních, a jaké technologie by k tomu mohly přispět.“

Pročítáme legislativní podmínky, komunikujeme s dalšími organizacemi a případnými aktéry, hledáme inspiraci v zahraničí a všemi silami usilujeme o vytvoření uceleného výkladu pravidel a srozumitelného návodu pro darování. Chceme celý proces zjednodušit a zužitkovat darováním jídla energii a peníze vložené do jeho přípravy. Zároveň tak můžeme nasytit spoustu lidí v nouzi. V současné době se snažíme inspirovat v okolních státech i ve světě a hledat fungující úspěšnou praxi darování nevydaných hotových jídel.

 

Projekt Darování jídla šetří klima podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021.

Další články

Evropská komise na začátku července představila návrh směrnice na právně závazné cíle pro snížení množství potravinového odpadu, jichž mají členské
Loupu slupky od brambor a házím je do sáčku v kuchyňském koši s pocitem, že se na skládce rozloží a
Nová vyhláška Ministerstva zemědělství č. 121/2023 Sb. přináší pro náš projekt Zachraň oběd důležitý průlom v boji proti plýtvání potravinami.
Přejít nahoru