Proč se v Česku málo darují hotová jídla? A jak je to ve světě? Máme analýzu

Udělat ve věcech jasno - takový je účel našeho nového dokumentu Darování hotových pokrmů - Analýza současného stavu a dobré praxe. Sepsali jsme v něm vše, co potřebujeme vědět pro zjednodušení darování nevydaného jídla ze stravovacích podniků.

Až 14 % jídla, které se denně vyhodí v provozovnách rychlých občerstvení a jídelnách, tvoří nevydané jídlo, které se stále může sníst. Přenechat zbylé jídlo těm, kteří by ho nejvíce ocenili, ale není jednoduché. Darování hotových pokrmů v Česku bohužel nemá zavedenou praxi a pravidla jsou nepřehledná.

V Zachraň jídlo chceme tuto situaci změnit. Dali jsme si za cíl zjednodušit celý proces darování a jako jeden z prvních kroků jsme v první polovině letošního roku vytvořili dokument Darování hotových pokrmů – Analýza současného stavu a dobré praxe.

Analýza představuje komplexní přehled všeho, co se může týkat darování jídla – obsahuje například rešerše všech relevantních legislativních a hygienických dokumentů, které darování hotových pokrmů ovlivňují, a vysvětluje roli kontrolních orgánů zajišťujících bezpečnost potravin.

Do textu jsme zahrnuli také přehled bariér pro darování hotových pokrmů. Denisa Rybářová, manažerka projektu Darování jídla šetří klima, vysvětluje, že na mnohé překážky jsme narazili, až když jsme se ponořili hluboko do nepřehledné legislativy a pravidel hygieny i dalších orgánů: „Panují například nejasnosti ohledně platby DPH z darovaného jídla. Zároveň zatím neexistuje logistický systém, který by darování zjednodušil.  Dalším stěžejním bodem jsou přísné hygienické normy…“ 

Pokrm se většinou musí spotřebovat do 4 hodin od uvaření. Není možné ho na konci výdeje dále skladovat, opakovaně ohřívat ani dodatečně zchlazovat nebo zmrazovat.

V zahraničí to jde

Přestože v Česku možnost darování zatím nemá zavedenou praxi, v zahraničí už projekty založené na principu distribuce hotového jídla  fungují. Analýza proto obsahuje také příklady dobré praxe ze zahraničí. V současné době se můžeme inspirovat především Portugalskem, Dánskem a Itálií, kde jsou systémy redistribuce nevydaných porcí nejvypracovanější.

Například v Portugalsku se podařilo situaci v oblasti darování pokrmů významně zlepšit během pěti let od doby, kdy vznikl dokument s pokyny popisujícími bezpečný postup při darování jídel a seznam vhodných potravin k darování. Zmiňujeme ale i zkušenosti z Maďarska, Francie a Německa.

Co dál?

Naším cílem je vytvoření uceleného výkladu pravidel a srozumitelného návodu pro darování. Dokument Darování hotových pokrmů – Analýza současného stavu je důležitým prvním krokem k zjednodušení celého procesu darování jídla a zužitkování energie a peněz vložených do jeho přípravy.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Další články

Aplikace Zachraň oběd je na světě. Po dobu několika měsíců jsme na jejím vývoji spolupracovali s firmou Etnetera Flow. Proč
Náš rozhovor se CSR manažerkou Lucií Loučkovou ze společnosti Tesco v České republice otevírá dveře do světa jejich boje proti
Evropská komise na začátku července představila návrh směrnice na právně závazné cíle pro snížení množství potravinového odpadu, jichž mají členské
Přejít nahoru