Přispějte na převoz zbylých obědů koupí Obědovky

Od poloviny března 2022 se nám podařilo zachránit přes 
12 000 obědů, které zbývají ve firemních jídelnách, a darovat je lidem v nouzi. Podpořte nás nákupem Obědovky, ať jich můžeme příští rok zachránit ještě víc.

Na platformě Darujme jsme spustili měsíční sbírku, ale přispět budete moci kontinuálně i během roku. Přebytečné jídlo poskytují jídelny zdarma, je ale nutné pokrýt náklady na koordinaci převozů nevydaných porcí, na provoz aplikace, která darování usnadní a také na rozšiřování sítě zapojených jídelen. Jen v Praze má o zapojení do projektu Zachraň oběd zájem dalších 23 charitativních organizací a přibývá i počet kantýn ochotných darovat své nevydané pokrmy lidem v nouzi.

Zachráněné obědy pomohou klientům charit a azylových domů, jako jsou samoživitelky a handicapovaní. Například díky voucheru v hodnotě 300 Kč se zachrání 15 porcí hotového jídla měsíčně, to znamená 15 obědů pro lidi v nouzi. Za 1000 Kč měsíčně je to už 70 porcí.

„Teplé, plnohodnotné jídlo je pro naše klienty luxus. Mnoho z nich teď jí, co kde najdou. V důsledku nesprávné životosprávy a absence plnohodnotné stravy často trpí zažívacími problémy, které dále přecházejí v chronická onemocnění,” říká Hana Štěpánová z Azylového domu sv. Terezie v pražském Karlíně.

Zachraň jídlo navazuje spolupráci s firemními jídelnami, které vaří ve velkém pro zaměstnance nebo veřejnost. I přes snahu provozovatelů co nejlépe plánovat zbyde v každé jídelně denně 10–20 porcí. To je zhruba 72 000 nevydaných jídel denně. 72 000 vyhozených šancí nasytit ty, kteří si sami teplý oběd dovolit nemohou. Tyto zbylé obědy od nich převezme distribuční firma DoDo a na své náklady je převeze lidem v nouzi, kteří je ihned sní. Kde je to možné, převáží se jídlo v REkrabičkách, čímž se minimalizuje odpad skutečně na minimum. Tímto způsobem se od března 2022 podařilo darovat přes 12 000 porcí obědů, které by jinak skončily v koši.

Podle dat z roku 2020 bylo v České republice okolo 20 000 lidí bez střechy nad hlavou nebo v akutní bytové nouzi. Momentálně jsou odhadovaná čísla vyšší. Po Covidu19 přišla válka na Ukrajině, s tím spojená energetická krize a inflace. Všechny tyto faktory výrazně zhoršily životní úroveň tisíců lidí po celé České republice a tím narůstá zájem o služby charitativních organizací.

Chtěli bychom, aby se projekt rozvíjel i v budoucnu. Právě kvůli tomu spouštíme kampaň Obědovka, s jejíž tvorbou nám pro bono pomohla reklamní agentura WMC Grey.

 

Projekt probíhá za podpory DBU.

Web sbírky : https://www.darujme.cz/projekt/1206071

Další články

Evropská komise na začátku července představila návrh směrnice na právně závazné cíle pro snížení množství potravinového odpadu, jichž mají členské
Loupu slupky od brambor a házím je do sáčku v kuchyňském koši s pocitem, že se na skládce rozloží a
Nová vyhláška Ministerstva zemědělství č. 121/2023 Sb. přináší pro náš projekt Zachraň oběd důležitý průlom v boji proti plýtvání potravinami.
Přejít nahoru