Přípravy na Jam session jsou v plném proudu

Tři hrnce, tři kuchaři, ovoce a zelenina. Tři, dva, jedna, teď: Zachraň jídlo chystá další akci. Jmenuje se Jam session a kromě 1000 uvařených džemů, které si budete moct odnést zdarma, si na akci zajamuje řada kapel. Přijďte 16. července od 14 hodin do Tiskárny na vzduchu v Praze.

Proč jsme se rozhodli vařit džemy? Protože se v letošním roce věnujeme plýtvání ovocem a mapujeme situaci mezi ovocnáři a velkosklady, kde se překládá dovážené ovoce a zelenina. Také se soustředíme na plýtvání v domácnostech. Jam session obojí pěkně propojuje.

Během odpoledních workshopů se zaměříme na to, co můžeme sami dělat proti plýtvání jako spotřebitelé, jak správně skladovat a uchovávat potraviny. My všichni – koncoví spotřebitelé – jsme totiž zodpovědní za největší část z celkového objemu vyhozených potravin.

Další články

Evropská komise na začátku července představila návrh směrnice na právně závazné cíle pro snížení množství potravinového odpadu, jichž mají členské
Loupu slupky od brambor a házím je do sáčku v kuchyňském koši s pocitem, že se na skládce rozloží a
Nová vyhláška Ministerstva zemědělství č. 121/2023 Sb. přináší pro náš projekt Zachraň oběd důležitý průlom v boji proti plýtvání potravinami.
Přejít nahoru