Plýtvání v českých jídelnách a fast foodech: Vyhodí se 27 000 tun ročně

Dva roky jsme se podíleli na projektu Redukce plýtvání potravinami ve veřejném stravování. Zajímali jsme se o to, kolik jídla se v tomto sektoru vyhodí, proč to tak je a jak se tomu dá zabránit. Vše jsme shrnuli v nově vydané příručce a praktickém plakátu.

V českých jídelnách a rychlých občerstveních se denně vyhodí až 45 kg hotového jídla a zbytků, což za rok činí zhruba 27 000 tun. Výzkum zjistil, že 56 % jídla se vyhodí v kuchyni, 30 % zbývá na talířích po zákaznících a 14 % tvoří hotové, nevydané jídlo. Na důvody jsme se zeptali Báry Kebové, která u nás vede výzkum. Je jich prý mnoho:

“Vliv má kvalita surovin, personál, velikost porcí, hygienické požadavky i poptávka strávníků,”

Specifika se liší podle druhu provozu. Redukce plýtvání v gastroprovozech má však významný ekonomický potenciál pro všechny. Jídelny by mohly ušetřit díky objednávkovému systému a úpravě velikosti porcí. Fast foody by měly revidovat přísné firemní standardy pro kvalitu jídla.

Hranolky v jednom z fast foodů, kde výzkum probíhal, musely být zákazníkovi servírovány do 7 minut od usmažení. Pokud se do té doby nestihly vydat, putovaly do koše.

Vzniklé materiály pomohou podnikatelům z oblasti veřejného stravování, státní správě a neziskovým a jiným organizacím, které chtějí z ekologických nebo ekonomických důvodů snížit své potravinové ztráty a odpad.

Další podrobnosti a vzniklé materiály si můžete prohlédnout na stránce projektu

 

Na projektu jsme spolupracovali s Technologickým centrem Akademie věd ČR, společností Median a Ústavem zemědělské ekonomiky.

 

Meta:

 

 

 

Další články

Evropská komise na začátku července představila návrh směrnice na právně závazné cíle pro snížení množství potravinového odpadu, jichž mají členské
Loupu slupky od brambor a házím je do sáčku v kuchyňském koši s pocitem, že se na skládce rozloží a
Nová vyhláška Ministerstva zemědělství č. 121/2023 Sb. přináší pro náš projekt Zachraň oběd důležitý průlom v boji proti plýtvání potravinami.
Přejít nahoru