Legislativní krok vpřed pro záchranu jídla

Vzniká projekt 365 dní pro potravinové banky, který legislativně a systémově zjednoduší darování jídla a my jsme u toho.

Vzniká projekt 365 dní pro potravinové banky, jehož cílem je prosazení systémových a legislativních změn, které povedou k omezení plýtvání potravinami a usnadnění jejich darování. Pomoc projektu přislíbil i místopředseda Sněmovny Jan Bartošek.

Změny se mají týkat podoby celkového fungování potravinových bank a mají obsahovat:

  • Vytvoření návrhu legislativního rámce, který usnadní spolupráci s potravinovou bankou na straně dárce i příjemce nezávisle na jejich velikosti.
  • Vyhledávání a podpora vhodných startupů / společností pro případné pilotní projekty, které mohou zefektivnit fungování bank.
  • Návrh udržitelného financování darovacího procesu od darování, přes banku, až po příjemce s výstupem v podobě konkrétních změn legislativy.
  • Zefektivnění darovací logistiky, která povede ke zjednodušení celého darovacího procesu.

Za Zachraň jídlo se Anna Strejcová spojila s Nesnězeno, Impact Hub Praha, Liftago a Potravinovou bankou Praha a Středočeský kraj a podepsali memorandum, které je prvním krokem k systémové změně v darování jídla.

 

Zdroj

Další články

Evropská komise na začátku července představila návrh směrnice na právně závazné cíle pro snížení množství potravinového odpadu, jichž mají členské
Loupu slupky od brambor a házím je do sáčku v kuchyňském koši s pocitem, že se na skládce rozloží a
Nová vyhláška Ministerstva zemědělství č. 121/2023 Sb. přináší pro náš projekt Zachraň oběd důležitý průlom v boji proti plýtvání potravinami.
Přejít nahoru