„Za pět minut dvanáct“ se bude řešit potravinový odpad

Cyklus odborných konferencí Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR pod hlavičkou "za pět minut dvanáct" se bude věnovat plýtvání jídlem a jeho prevenci. V online diskuzi, která proběhne 6. prosince, vystoupíme také my. Tak si pište do diářů.

Diskuze se rozdělí do dvou panelů: první se bude věnovat Green Dealu a postoji ČR k problematice potravinového odpadu, druhý se zaměří na způsoby využití potravinových přebytků.

Celkem 15 vystupujících se bude věnovat například environmentálnímu dopadu plýtvání jídlem, reportování potravinového odpadu, tomu jak mu předcházet na cestě od zemědělce po obchody a restaurace i tomu, jak inovativně zpracovávat potravinové přebytky.

Promluví mimo jiné zástupci některých obchodních řetězců, potravinových bank, Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR či Ministerstva zemědělství. Zachraň jídlo a naše snahy o zjednodušení darování hotových pokrmů z jídelen charitám představí Anna Strejcová a Denisa Rybářová.

Kdy: 6. prosince 2021 od 11:55
Sledujte a ptejte se
 

 

 

 

 

Další články

Evropská komise na začátku července představila návrh směrnice na právně závazné cíle pro snížení množství potravinového odpadu, jichž mají členské
Loupu slupky od brambor a házím je do sáčku v kuchyňském koši s pocitem, že se na skládce rozloží a
Nová vyhláška Ministerstva zemědělství č. 121/2023 Sb. přináší pro náš projekt Zachraň oběd důležitý průlom v boji proti plýtvání potravinami.
Přejít nahoru