Inspirujeme akční lidi v jižních Čechách

Paběrkování je skvělý způsob, jak dát lidem vědět, že se jídlo vyhazuje i na samém počátku potravinového řetzce. Kdo by se neslitoval nad křivými mrkvičkami, nažloutlými květáky nebo přerostlými cuketami, které zůstanou na poli? Lásku k vypěstované zelenině a solidaritu s lidmi, kterým se jídlo nedostává, jsme letos kromě Polabí začali pěstovat i v jižních Čechách.

Na začátku května jsme v Českých Budějovicích uspořádali promítání a inspirovali místní aktivní lidi k tomu, aby začali sami jezdit paběrkovat. Promítání filmu Just Eat It (Neboj se a jez) doprovodila průtrž mračen a atmosféra klubu Horká vana, kde jsme se sešli, dokonale odpovídala názvu místa konání. Dorazilo na 60 zájemců a zájemkyň, se kterými jsme si povídali o plýtvání jídlem a o našich aktivitách.

Jedna z dobrovolnic ihned poté sama založila facebookovou skupinu Paběrkování po Budějovicku, přes kterou se budou pořádat výjezdy za zemědělci. Do budoucna by měla být činnost této skupiny na nás nazávislá.

A proč jsme se do jižních Čech vydali? Protože jsme se rozhodli, že podnítíme zájem o plýtvání potravinami i mimo naši pražskou bublinu. Pozornost chceme přilákat k lokálním potravinovým bankám, které potřebují materiální i personální pomoc, a nadchnout dobrovolníky v regionech. Nyní se chystáme na návštěvu Budějovického Majálesu, kde budeme vyrábět pesto z mrkvové natě a možná ke spolupráci nalákáme i další nadšence. Přijďte si s námi vyrobit záchranářský recept a dozvědět se víc.

 

 

Foto: Zachraň jídlo

Další články

Evropská komise na začátku července představila návrh směrnice na právně závazné cíle pro snížení množství potravinového odpadu, jichž mají členské
Loupu slupky od brambor a házím je do sáčku v kuchyňském koši s pocitem, že se na skládce rozloží a
Nová vyhláška Ministerstva zemědělství č. 121/2023 Sb. přináší pro náš projekt Zachraň oběd důležitý průlom v boji proti plýtvání potravinami.
Přejít nahoru