Dokument, který shnuje naše poznatky o „křivé“ zelenině a ovoci

Už od roku 2015 se zabýváme tím, jak využít všechnu zemědělskou produkci, která se u nás vypěstuje, včetně té tak zvaně „křivé“, jež neodpovídá estetickým standardům. Minulý rok jsme spustili kampaň Jsem připraven a její součástí byl průzkum mezi zemědělci a kulaté stoly s odborníky.

Závěry z tří desítek rozhovorů o situaci v českém zemědělství teď zveřejňujeme v podobě dokumentu Překážky a příležitosti pro využití „křivé“ zemědělské produkce. Začtěte se do něj a zjistěte, co všechno hraje v tomhle složitém systému produkce a prodeje roli.

Jsme rádi, že se objevují první vlaštovky v podobě prodeje „křivé“ zeleniny a ovoce v obchodech. Nicméně možnosti využití ovoce a zeleniny, které jsou vyřazované kvůli svému vzhledu, by mohly být mnohem širší – od uplatnění ve zpracovatelském průmyslu až po maloobchody, restaurace a jídelny. Změnit současný systém pěstování, prodeje a klasifikace potravin je ovšem velká výzva. Věříme, že spolu se stoupajícím povědomím veřejnosti o plýtvání potravinami se zvýší i snaha zemědělců a obchodních řetězců jídlo nevyhazovat a hledat alternativní cesty.

Další články

Evropská komise na začátku července představila návrh směrnice na právně závazné cíle pro snížení množství potravinového odpadu, jichž mají členské
Loupu slupky od brambor a házím je do sáčku v kuchyňském koši s pocitem, že se na skládce rozloží a
Nová vyhláška Ministerstva zemědělství č. 121/2023 Sb. přináší pro náš projekt Zachraň oběd důležitý průlom v boji proti plýtvání potravinami.
Přejít nahoru