Výstava Záleží na mně, jaká bude ZeMě

Podíleli jsme se na tvorbě výstavy ZeMě v Národním muzeu, která zábavnou a interaktivní formou učí veřejnost, jak individuálně přispět k ochraně životního prostředí a rozumět komplexitě naší planety. Jednalo se o vůbec první výstavu zabývající se čistě životním prostředí v Národním muzeu.

ZeMě je vůbec první výstavou v Národním muzeu, která se zabývá čistě životním prostředím a přístupu k němu. Pro snazší orientaci v tématech je výstava rozdělena do sedmi specifických oblastí, které se zaměřují zejména na spotřebu (móda, jídlo, voda), produkci (odpad) a vnímání prostředí kolem nás (krajina, biodiverzita). Sedmé téma s názvem „upcycling“ pak klade větší důraz na podporu kreativity v uvažování nad těmito tématy. Celá exhibice je interaktivní a nabízí aktivity jako odklápěčky, hlavolamy, hry a stavebnice, až po například dalekohled, který směřuje na ptačí krmítko v Čelakovského sadech. Výstava pracuje i s digitálními prvky jako například videoreportáží a podcasty.

Za Zachraň jídlo jsme nabídli naše vědomosti v oblasti plýtváním jídlem a přispěli tak do první tamatické oblasti. Veškerá data jsou v Národním muzeu předána neotřelou a zábavnou cestou, která baví jak děti, tak i dospělé. Návštěvníci se dozví jak efektivně a beze zbytku nakupovat, skladovat, zpracovávat jídlo a jak případně pracovat s přebytky, na které už sami nestačí.

Souběžně s výstavou proběhlo v Národním muzeu také 10 lektorovaných “záchranářských přednášek”, kterých se zúčastnili žáci druhého stupně Pražských základních škol. Na nich jsme měli možnost oslovit nové, mladé záchranáře a zjistit, jak na téma nahlíží. Lektorka Veronika Mejkalová žáky provedla interaktivní prezentací zaměřenou na téma plýtvání potravinami, během kterých byla klíčová snaha o zapojení žáků do debaty. Cílem bylo zjistit jaké si žáci nesou návyky z domu, jak se v problematice orientují, jestli jim přijde důležitá a jaké nápady pro prevenci plýtvání jídlem mají.

„Semináře měly velký úspěch a věříme, že práce s touto cílovou skupinou má velký potenciál i do budoucna.“ (Veronika Mejkalová, lektorka Zachraň jídlo)

Přejít nahoru