Nejvíc se plýtvá na sídlištích

Až 33 kg potravinového odpadu vyhodí obyvatel brněnského sídliště za rok. Ukazují to výsledky prvních měření Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. První terénní data výzkumu, který ve světě nemá obdoby, by měla pomoct změnit myšlení lidí. O plýtvání potravinami mají totiž často zkreslené představy.

Celkem 900 brněnských domácností se zapojilo do výzkumu plýtvání potravinami. Kolik potravinového odpadu lidé vyhodí odborníci mapovali ve venkovské zástavbě, městské vilové zástavbě a na sídlištích. Každá lokalita je totiž specifická. Například lidé se zahrádkou mohou odpad kompostovat, na sídlištích už to jde těžko.

Ponořit se do odpadků

Výzkumníci měřili odpad přímo v místech svozu komunálního odpadu. Pomocí speciálních sít se z odpadu vybraly potravinové složky, roztřídily se, zvážily a zaznamenaly. Nejvíce potravin skončí v popelnicích na sídlištích – ročně na jednoho obyvatele přijde 33 kg vyhozených potravin – to je zhruba 30 pecnů chleba. Ve vilových čtvrtích je to 20 kg a na venkově jeden člověk vyhodí do popelnice v průměru 21 kg potravin ročně, zbytky zeleniny zde častěji kompostují nebo jimi zkrmují zvířata.

 

Špatné odhady

Výzkum doplnilo také dotazníkové šetření mezi obyvateli Brna zaměřené na nákupní chování, spotřebu jídla a postoj k tématu plýtvání jídlem. Podle něj lidé odhadují, že ročně vyhodí zhruba 4 kg potravin, tedy zhruba osmkrát méně než ve skutečnosti.

Po sběru dat odborníci z MENDELU nekončí. V dalších letech bude následovat experiment ve vybraných lokalitách. Pomocí různých strategií se výzkumníci budou snažit změnit chování domácností a přimět obyvatele, aby méně plýtvali – např. pomocí letáků nebo sociálních sítí.

 

Titulní foto: Zachraň jídlo
Foto v textu: MENDELU

MENDELU | Česká televize

Další články

Evropská komise na začátku července představila návrh směrnice na právně závazné cíle pro snížení množství potravinového odpadu, jichž mají členské
Loupu slupky od brambor a házím je do sáčku v kuchyňském koši s pocitem, že se na skládce rozloží a
Nová vyhláška Ministerstva zemědělství č. 121/2023 Sb. přináší pro náš projekt Zachraň oběd důležitý průlom v boji proti plýtvání potravinami.
Přejít nahoru