Malý krok pro ministerstvo, velký krok pro Zachraň oběd

Nová vyhláška Ministerstva zemědělství č. 121/2023 Sb. přináší pro náš projekt Zachraň jídlo důležitý průlom v boji proti plýtvání potravinami. Od 1. června 2023 budeme mít nové možnosti darovat pokrmy, které byly zchlazeny či zmraženy před koncem jejich spotřeby. Tato změna nám umožní efektivnější využívání přebytečného jídla a pomůže nám poskytnout pomoc lidem v nouzi.

Velkým krokem vpřed pro náš projekt Zachraň jídlo je nedávno přijatá nová vyhláška Ministerstva zemědělství č. 121/2023 Sb. Jsme nadšení, že jsme dosáhli tohoto klíčového kroku, který nám umožní zamezit plýtvání potravinami a usnadnit darování přebytečného jídla. Tato vyhláška vstoupí v platnost 1. června 2023 a stanoví nové požadavky na pokrmy v stravovacích zařízeních.

Jedním z hlavních opatření, které přináší tato nová vyhláška, která umožňuje provozovatelům stravovacích služeb darovat pokrmy, které byly zchlazeny či zmraženy před dosažením jejich stanovené spotřeby. O takovou změnu jsme usilovali dlouhé měsíce a jsme nesmírně rádi, že k ní došlo. Posune proejekt Zachraň oběd , neboť umožní snadnější a efektivnější darování přebytečného jídla. Už nebudeme muset spěchat s okamžitým převážením neprodaných pokrmů ke klientům charitativních organizací bezprostředně po skončení doby výdeje v našich provozovnách.

Dříve jsme museli striktně dodržovat pravidlo, které vyžadovalo, aby byla jídla chlazena nebo zmrazena ihned po jejich přípravě. To nám často znemožňovalo využít dostatečně dlouhé časové okno pro darování pokrmů. Mnoho let jsme usilovali o tuto změnu a konečně jsme se jí dočkali. Nová vyhláška nám poskytuje větší flexibilitu a možnost využít zchlazená či zmrazená jídla, která překračují dobu své spotřeby, k darování charitativním organizacím.

Jako organizace Zachraň jídlo se zaměřujeme na boj proti plýtvání potravinami a snižování hladu v České republice. Od našeho založení jsme pracovali na vytvoření sítě spolupracujících stravovacích zařízení a charitativních organizací, které nám umožňují přebytečná jídla předat těm, kteří je nejvíce potřebují.

Díky nové vyhlášce budeme mít ještě větší prostor k rozšiřování naší činnosti a efektivnějšímu zamezování plýtvání jídlem. Budeme moci navázat další partnerství se stravovacími zařízeními, která budou mít možnost darovat pokrmy, jež by jinak končily jako neprodané a nevyužité zbytky. Tato spolupráce přinese prospěch všem zúčastněným stranám, od provozovatelů stravovacích zařízení, přes charitativní organizace až po lidi v nouzi, kteří budou mít přístup k vysoce kvalitnímu jídlu.

Nová vyhláška Ministerstva zemědělství představuje pro náš projekt Zachraň jídlo důležitý milník v boji proti plýtvání potravinami. Je to jasný signál, že se naše společnost stále více zaměřuje na udržitelnost a odpovědné nakládání s potravinami. Jsme nadšeni, že jsme přispěli k této inovativní změně, která nám umožní využívat zdroje jídla efektivněji a pomoci těm, kteří jsou závislí na pomoci ostatních.

Jsme nadšeni z těchto nových možností a těšíme se na spolupráci s dalšími stravovacími zařízeními a charitativními organizacemi v boji proti plýtvání jídlem. Společně můžeme udělat rozdíl a posunout se směrem k odpovědnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s potravinami.

Další články

Náš projekt Prague Food Waste odhalil, že ve čtyřech pražských školních jídelnách, fungujících jako příspěvková organizace, končí až 31 %
Aplikace Zachraň oběd je na světě. Po dobu několika měsíců jsme na jejím vývoji spolupracovali s firmou Etnetera Flow. Proč
Náš rozhovor se CSR manažerkou Lucií Loučkovou ze společnosti Tesco v České republice otevírá dveře do světa jejich boje proti
Přejít nahoru