Kampaň Jsem připraven právě vrcholí kulatými stoly

Jak najít způsob pro zpracování ovoce a zeleniny, které neodpovídá ideálním parametrům? Na tuto otázku se snažíme najít odpověď v rámci dvou kulatých stolů, které organizujeme ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd a pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky.

Cílem kulatých stolů, které jsou vedené metodou „human centred design“, je najít způsoby, jak snížit plýtvání zemědělskou produkcí. Jsou vyvrcholením naší kampaně za záchranu „křivého“ ovoce a zeleniny s názvem Jsem připraven.

První kulatý stůl se uskutečnil 16. 11. a zúčastnili se ho zástupci zemědělců, ministerstva zemědělství, obchodního řetězce, logistiky, inovátorů a další odborníci, kteří se dotýkají tématu plýtvání potravinami. Identifikovali jsme hlavní problémy, proč dochází k plýtvání jídlem v zemědělství, a naši hosté informace doplnili o svůj pohled.

Při přípravě prvního kulatého stolu jsme vycházeli z 30 hloubkových rozhovorů, které jsme uskutečnili v průběhu posledních dvou let. Mluvili jsme se zástupci retailu (TESCO, Penny Market, Globus,  Kaufland), s prodejci z Rohlik.cz, zástupci velkoskladů, státní správy (MZE, MŽP, SZPI, Rada vlády pro udržitelný rozvoj), s mezinárodními organizacemi (FUSIONS, FAO), zahraničními neziskovými organizacemi (Feedbackglobal, WRAP), agrární komorou, zelinářskou unií, restauracemi a výrobci (Ambiente, Zátiší group, Freshbedýnky). Informace, které jsme díky tomu získali, jsou unikátní i na celosvětové úrovni a máme tak vhled do současné situace v České republice.

Druhý kulatý stůl nás čeká 25. 11. a identifikujeme na něm konkrétní změny, které je nutné udělat, aby se množství vyplýtvaného jídla v zemědělství snížilo. O výsledcích z kulatých stolů i z výzkumu vás budeme informovat.

Další články

Evropská komise na začátku července představila návrh směrnice na právně závazné cíle pro snížení množství potravinového odpadu, jichž mají členské
Loupu slupky od brambor a házím je do sáčku v kuchyňském koši s pocitem, že se na skládce rozloží a
Nová vyhláška Ministerstva zemědělství č. 121/2023 Sb. přináší pro náš projekt Zachraň oběd důležitý průlom v boji proti plýtvání potravinami.
Přejít nahoru