Diskuze o tom, kdo potřebuje potravinovou pomoc

Kdo v Praze potřebuje potravinovou pomoc, kde získat jídlo zdarma, jak se stravují lidé, kteří jsou v nejisté životní situaci, a jak by svými aktivitami mohlo Zachraň jídlo přispět ke zlepšení situace?

Nejen na tyto otázky si odpovíme během online diskuze s pracovnicemi, které jsou s lidmi v nouzi v každodenním kontaktu. Připojte se k nám online ve čtvrtek 16. září od 19.00 hodin na Facebooku a zeptejte se na cokoli, co vás k tématu zajímá. Diskuzi bude moderovat Anna Strejcová, ředitelka Zachraň jídlo.

Jsme moc rádi, že naše pozvání přijaly:

Martina vystudovala sociální, charitativní a humanitární práci na Univerzitě Hradec Králové a Univerzitě Karlově. Pracovala jako sociální pracovnice v domově pro seniory, poradně pro cizince a uprchlíky a od roku 2015 působí na pozici vedoucí azylového domu v pražské NADĚJI, neziskové organizaci pomáhající lidem bez domova. Tato organizace nabízí ubytování v azylových domech a tréninkových bytech, přenocování v noclehárnách, jídlo a sprchu v nízkoprahových denních centrech, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychologem, přímou pomoc v ulicích či zdravotní ošetření v ordinacích lékařů.

Michaela byla součástí týmu vegetariánské restaurace Etnosvět. Když její majitel přišel s nápadem otevřít další restauraci, navrhla koncept, který byl stavebním kamenem pro Spojku Karlín a byla součástí jejich příprav, otevření i rozjezdu. Po celou dobu sledovala také Potravinovou banku pro Prahu a Středočeský kraj, se kterou nárazově spolupracovala a na jaře 2020 do ní nastoupila.

Ester je zakladatelka a ředitelka Místní místním. Původně studovala hudební výchovu, germanistiku a mezinárodní vztahy v Česku, Německu a Rumunsku. Po studiích začala pracovat pro Naději jako terénní pracovnice zimních opatření. Tam zjistila, že se chce více věnovat cílové skupině lidí bez domova, potkávat je, učit se od nich a poznávat jejich příběhy i potřeby. Cílové skupině a problematice bezdomovectví se nyní věnuje čtvrtým rokem, v různých neziskových organizacích i na Ministerstvu práce a sociálních věcí. S Místní místním vytváří síť solidárních podniků otevřených lidem v nouzi.

  • Lucie Vítková a Věra Procházková, terénní pracovnice z Jako doma

Lucie Vítková pracuje v Jako doma v projektu zabydlování. Věra Procházková pracuje na pozici peer pracovnice denního komunitního centra.

Nepropásněte živou diskuzi 16. září od 19 hodin.
Sledujte událost na Facebooku, kde bude živý přenos.

 

 

 

 

Další články

Evropská komise na začátku července představila návrh směrnice na právně závazné cíle pro snížení množství potravinového odpadu, jichž mají členské
Loupu slupky od brambor a házím je do sáčku v kuchyňském koši s pocitem, že se na skládce rozloží a
Nová vyhláška Ministerstva zemědělství č. 121/2023 Sb. přináší pro náš projekt Zachraň oběd důležitý průlom v boji proti plýtvání potravinami.
Přejít nahoru