Z kuchyně do nádrže – autobusy jezdí na použitý olej

Znáte palivo B100? V Lisabonu ho využívají do autobusů. Je vyrobené z kuchyňských olejů, které se sbírají po celém Portugalsku i mimo něj. B100 způsobuje o 83 % méně skleníkových plynů oproti benzínu nebo naftě a je i ekonomicky výhodný. Kde všude v Evropě využívají alternativní paliva a jaká je situace v České republice? Čtěte.

Autobusy jezdí na olej z friťáku
„Jedna z hlavních autobusových tras v Lisabonu je dnes 100% poháněna palivem B100, dieslovým ekvivalentem, který byl vyvinut a vyroben z použitých kuchyňských olejů,“ řekl pro portál EurActive ředitel firmy Prio Emanuel Proença. Prio je portugalským předním operátorem s palivy a biopalivy a spolu s podnikem Carris, který v Lisabonu obstarává MHD, spustily projekt „Powered By Biodiesel“. První fáze odstartovala v červenci 2019 třemi autobusy poháněnými palivem B100. V prosinci se na téže lince objevily další tři. Přitom nebylo nutné autobusy jakkoliv upravovat, z nafty na „kuchyňský olej“ tak přešly prakticky ze dne na den.

Lepší než elektrobus?
Nově vyvinuté palivo snižuje emise skleníkových plynů z tradičních fosilních paliv o 83 %,  recykluje a zhodnocuje zbytky, které nemají alternativní užití, a chrání vodstvo před tímto znečišťujícím materiálem. Prozatímní zpětná vazba naznačuje, že je dané řešení lepší než autobusy jezdící na zemní plyn nebo elektřinu, a to z hlediska ceny, rychlosti, jednoduchosti zavedení i dopadu na životní prostředí.

Jak se sbírá olej
Firma Prio je zodpovědná i za sběr použitého kuchyňského oleje. Slouží jí k tomu 600 kontejnerů na tříděný odpad po celém státě. „Sbíráme v celém Portugalsku, ale i v jiných státech Evropy,“ říká Proença. Sesbíraný olej putuje do továrny v přístavu Aveiro, kde se každoročně zpracuje více jak 80 milionů litrů oleje.

Chceme rozšiřovat naše sítě sběrných míst, protože víme, že je stále ohromné množství použitého kuchyňského oleje, který se dosud nesbírá, jak v Portugalsku, tak v dalších zemích.

Hledání alternativního paliva
Ve francouzském Lille začali hledat palivo s menším množstvím emisí už před 25 lety, v té době se využil bioplyn z čistírny odpadních vod. Dnes se tak zužitkuje 108 000 tun odpadu za rok a jezdí na ně všech 430 autobusů. Británie zkoušela v roce 2015 pilotní projekt s autobusy na bioplyn z odpadních vod, které jezdily mezi Bristolem a Bathem. Ve Švédsku ke konci roku 2014 poháněl biometan 17 % všech autobusů. A ve finském Vaasa od roku 2017 sbírají a zpracovávají biologický odpad a biometan, z něj pohání asi 1 000 aut a 12 autobusů.

Situace v Česku
Na konci roku 2018 najezdil v Brně autobus na biometan získaný z bioplynu z čištění odpadních vody přibližně 5 000 km. Jednalo se o pilotní projekt Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN). Město o projekt projevilo velký zájem a v současné době s INCIEN domlouvá využití přebytečného bioplynu z Čistírny odpadních vod v Modřicích pro výrobu biometanu k pohonu přibližně 5 autobusů. Praha o iniciativu projevila zájem a INCIEN městu pomohl s analýzou potenciálu bioodpadu na jeho území.

Cílem Incienu je, aby velká města sbírala všechen svůj biologicky rozložitelný odpad a ten, co je vhodný, přetvářela v odpadových bioplynových stanicích na biometan a přírodní hnojivo. Tím by se získal lokální, čistý a obnovitelný zdroj energie pro stovky autobusů.

 

Meta:

Foto: Pexels

Zdroje: Euractiv,|EU In My Region|Global Gas Mobility & Volkswagen Group|Zajímej se

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/lisbon-bus-project-uses-100-used-cooking-oil-as-fuel/|https://euinmyregion.blogactiv.eu/author/pins/||https://zajimej.se/z-odpadnich-kalu-biometan-jde-to/

 

 

 

Další články

Evropská komise na začátku července představila návrh směrnice na právně závazné cíle pro snížení množství potravinového odpadu, jichž mají členské
Loupu slupky od brambor a házím je do sáčku v kuchyňském koši s pocitem, že se na skládce rozloží a
Nová vyhláška Ministerstva zemědělství č. 121/2023 Sb. přináší pro náš projekt Zachraň oběd důležitý průlom v boji proti plýtvání potravinami.
Přejít nahoru