fbpx

Projekt RedPot

Jak moc se plýtvá ve veřejném stravování, jak se tomu dá zamezit a jak lze případné přebytky vhodně využít? V roce 2018 jsme se začali podílet na výzkumu Redukce plýtvání potravinami ve veřejném stravování, který má na tyto otázky najít odpovědi.
...hledáme způsoby, jak neplýtvat

Snížení potravinových ztrát, omezení plýtvání potravinami a předcházení vzniku potravinového odpadu je středem zájmu naší potravinové politiky. Projekt, který realizujeme společně s Technologickým centrem Akademie věd, společností Median a Ústavem zemědělské ekonomiky a informací, má za cíl navrhnout a vypracovat národní metodiku pro analýzu a redukci plýtvání potravinami ve veřejném stravování. Veřejným stravováním jsou myšleny závodní kantýny a řetězce rychlého občerstvení.

Metodika by se měla stát odborným podkladem pro státní správu a podniky veřejného stravování, aby inovovaly své technologické a organizační postupy.

Do projektu se zapojily dva řetězce rychlého občerstvení a jeden poskytovatel firemního stravování. V průběhu podzimu 2018 se uskutečnilo na jejich pobočkách 12 šetření, ze kterých máme data o plýtvání. V roce 2019 budou následovat kulaté stoly se zainteresovanými aktéry. Závěry z výzkumu budou známy  na začátku roku 2020.

🔗