Paběrkování

Paběrkování je jedním ze způsobů, jak snížit množství vyhozeného jídla. Pod tímto slovem se skrývá dříve běžná, ale dnes už téměř zapomenutá tradice. Jde o sbírání plodin, které by zůstaly po sklizni na poli či v sadu.

Tyto plodiny většinou nevyhovují z estetického hlediska – jsou příliš malé, příliš veliké, příliš křivé, špatně uříznuté nebo mají nevyhovující barvu. Proto je zemědělci nemohou udat u obchodních řetězců a zůstávají na poli k zaorání.

Po vzoru britské organizace Feedback jsme se rozhodli, že pro tyto plodiny začneme jezdit, sbírat je a darovat je tak zvané potravinové bance, která přerozděluje dál jídlo potřebným lidem. Přišlo nám nesmyslné nechávat na poli tuny jídla, jejichž jediným problémem bylo to, že nesplňovaly kritéria svým tvarem, barvou nebo velikostí.

Paběrkování bylo také nástrojem osvěty – vzhledem k velkému zájmu dobrovolníků i médií se nám dařilo upozorňovat veřejnost na problém plýtvání potravinami.

Začali jsme v roce 2015

Během osmnácti výjezdů v roce 2015 se nám podařilo nasbírat skoro osm tun jídla. Do sběru se zapojila stovka dobrovolníků a aktivně jsme spolupracovali se sedmi zemědělci a dvěma potravinovými bankami.

Jedním z vrcholů projektu byl happening Křivá polévka, který se konal 5. září 2015 na piazzetě Národního divadla. Uvařili jsme zde 2 000 porcí polévky převážně ze zeleniny, kterou jsme nasbírali na poli, a rozdali ji kolemjdoucím. Tento happening měl za cíl poukázat, že i zelenina, která není vzhledově naprosto dokonalá, je skvělá k jídlu.

… a od té doby jsme jezdili sbírat každou sezónu

Paběrkování pokračovalo i v roce 2016. Podařilo se nám uskutečnit 6 výjezdů, díky nimž jsme nasbírali téměř 3 tuny potravin (převážně kedlubnů, mrkví, květáků, zelí a brambor), v roce 2017 jsme díky 12 výjezdům zachránili 4,2 tuny potravin. Následující rok 2018 byl ještě úspěšnější, a to díky rozšíření projektu do jižních Čech: dohromady se nám podařilo zachránit 18 tun jídla.

V roce 2018 jsme expandovali do jižních Čech

Díky projektu Paběrkujeme v regionech se nám podařilo rozšířit nápad i do jižních Čech. Uspořádali jsme promítání filmu o plýtvání potravinami v Českých Budějovicích a oslovili tím nové dobrovolníky. Předali jsme jim informace o paběrkování a díky nadšeným zaměstnankyním místní potravinové banky se projekt rychle nastartoval. Za celou sezónu pro ně dobrovolníci nasbírali 12,5 tuny jídla. Přidat se můžete i vy na facebookové stránce nebo ve skupině.

V roce 2019 jsme pomáhali s paběrkováním v Litoměřicích a Brně

I přes malou úrodu ovoce se v roce 2019 podařilo z polí a sadů zachránit 20,5 tun jídla, které putovalo do potravinových bank v České republice. To bylo nejvíc od začátku projektu. Kromě dobrovolníků z Prahy se totiž ke sběru připojili i dobrovolníci z Brna, Českých Budějovic a Litoměřic, kteří paběrkovali pro místní potravinové banky.

Vznikla úplně nová litoměřická komunita díky nově založené facebookové skupině Paběrkujeme po Litoměřicku. Tamní paběrkování vedl aktivní zaměstnanec potravinové banky Martin Vágner. Brněnská paběrkovací skupina už nějaký čas samostatně fungovala, ale v roce 2019 se přihlásila nová koordinátorka výjezdů, která uspořádala sběry jablek a broskví. Na pole se jezdilo i v jižních Čechách, kde nasbírali rekordních 8,5 tuny potravin. Sezóna roku 2019 tedy byla velice úspěšná.

V roce 2020 jsme projekt předali do dobrých rukou

V roce 2020 jsme začali intenzivněji pracovat na dalších projektech a na paběrkování už nám nezbývalo tolik času, kolik bychom chtěli. Rozhodli jsme se tedy postupně svěřit paběrkování v okolí Prahy do rukou sester Katky a Kláry Peřinových. Zájemci se nyní mohou přihlásit na jejich webové stránce DobroPolníci. Holky je pak formou newsletteru budou průběžně informovat o dalších výjezdech a výsledcích paběrkování – podobně jako jsme to dělávali my. Budou tak pokračovat v zachraňování tun jídla a zásobování potravinových bank čerstvým ovocem a zeleninou. V roce 2020 jsme jejich výjezdy podpořili finančním příspěvkem na palivo.

 

Podpořili nás:
Přejít nahoru