Lépe darovat než vyhazovat

Dál pokračujeme ve snaze dostat nevydané pokrmy z jídelen a kantýn k potřebným. V praxi chceme vyzkoušet různé modely redistribuce jídel a jsme odhodlaní také vytvořit technologickou platformu, která celý proces zjednoduší.
...hledáme způsoby, jak neplýtvat

Co je naším cílem? Máme jich hned několik.

1. Odstraníme hlavní bariéru v darování pokrmů

Na základě rozsáhlé rešerše víme, že převoz hotových pokrmů komplikuje velmi krátká doba poživatelnosti (obvykle 4-6 hodin od uvaření). Proto v rámci projektu provádíme mikrobiologické zkoušky, které mapují nezávadnost pokrmů po jejich zchlazení. Vytvoříme pracovní skupinu a nad výsledky zkoušek budeme diskutovat se zástupci státní správy, gastro provozů, charit a potravinových bank.

2. Probudíme veřejnost a gastro provozy

Abychom získali podporu veřejnosti, mluvíme s ní o našich záměrech. O projektu chceme psát na webu, v newsletterech, na sociálních sítích a dáme vědět i médiím.

3. Zkusíme modelové příklady redistribuce

Potravinové banky ani azylové domy nemají kapacitu věnovat se takovýmto inovacím, protože jsou plně vytíženy svou každodenní agendou. Proto bychom se chtěli stát prostředníkem, který zjistí, jak může darování fungovat. K tomu slouží vyzkoušení dvou modelových způsobů redistribuce hotových pokrmů. Ve spolupráci se společností Logio a DoDo zkoušíme převoz pokrmů v teplém a zchlazeném stavu. Výsledky nám pomohou navrhnout technologické řešení, tedy náš čtvrtý cíl.

4. Vytvoříme aplikaci, která usnadní redistribuci

Abychom to charitám a jídelnám co nejvíc zjednodušili, navrhneme i technologii, která zefektivní vzájemnou komunikaci. Její vznik bude probíhat v koordinaci s gastro provozy i příjemci a s Tafel-Akademie pro Tafel Deutschland, kteří podobnou aplikaci již mají. S vývojem nám pomůže hlavně skupina expertních dobrovolníků z Česko.Digital díky jejich inkubačnímu a akceleračnímu programu. Jak prvotní návrh, tak jednotlivé verze softwaru vzniknou na základě konzultací a vstupů gastro provozů  a distributorů potravinové pomoci, tedy budoucích uživatelů.

 

🔗

Chcete vědět víc o aplikaci?

Pracujete v charitě či jídelně a zajímá vás, jak práce na aplikaci pokračují a jak se zapojit do testování? Přihlaste se k odběru newsletteru a my vás budeme pravidelně informovat.

Přihlásit se k odběru
🔗

Projekt finančně a obsahově podpořila Německá nadace pro životní prostředí v rámci projektu Lépe darovat než vyhazovat (reg. číslo AZ 37522).

🔗

Záleží Vám na světě okolo, a proto si vážíte jídla a neplýtváte? Přihlaste se k odběru novinek od Zachraň jídlo

Váš e-mail

Vaše jméno a příjmení