Etický kodex

Spolek Zachraň jídlo je jeden ze signatářů etického kodexu Koalice za snadné dárcovství. K tomuto kodexu jsme připojili vlastní dodatek.

Etický kodex Koalice za snadné dárcovství.

Dodatek Zachraň jídlo:
  • V naší organizaci nepřijímáme dary, které by mohly ohrozit naši nezávislost a nestrannost nebo ovlivnit podobu a obsah našich aktivit. Přijetí příspěvku od jednoho dárce, jehož roční příspěvek představuje více než 30 % rozpočtu organizace, musí být schválen Správní radou.
  • Rozhodování o přijatelnosti konkrétního partnerství, daru nebo dotace závisí na konsensu členů a členek našeho spolku.
  • Nepřijímáme finanční ani věcné dary od donorů, kteří porušují lidská práva a jednají v rozporu s naším posláním snížení potravinového odpadu. Toto ustanovení se vztahuje i na subjekty, které jsou s potenciálním donorem v přímém vztahu na základě veřejně dostupných informací.
  • Odmítáme spolupráci s firmami, jejichž činnost přímo přispívá k ekologickým škodám. Zároveň odmítáme podporu od firem, jejichž cílem není reálné zlepšení situace v oblasti plýtvání jídlem, ale pouze zlepšení veřejného obrazu firmy, tzv. „greenwashing“. Jsme však ochotni spolupracovat s firmami, které se výrazně snaží ekologizovat svůj provoz a zásadně mění svůj dosavadní postoj.
  • Nepřijímáme finanční podporu od politických stran a hnutí.
  • Vyhrazujeme si právo přerušit již probíhající spolupráci nebo odmítnout a vrátit dar, a to s veřejným zdůvodněním, pokud se ukáže, že dárce porušuje tento etický kodex.
  • Nakupujeme jen to, co opravdu potřebujeme. Snažíme se omezit věci na jedno použití, využíváme funkční věci, i když jsou starší, a snažíme se je opravit a recyklovat. Dražší a méně často využívané věci sdílíme s jinými organizacemi nebo si je půjčujeme.

Záleží Vám na světě okolo, a proto si vážíte jídla a neplýtváte? Přihlaste se k odběru novinek od Zachraň jídlo

Váš e-mail

Vaše jméno a příjmení