Kontakt

Pokud se s námi chcete spojit, napište na info@zachranjidlo.cz.

Kontaktovat nás můžete i osobně:

Adam Podhola

adam.podhola@zachranjidlo.cz
hlavní koordinátor, mluvčí

Anna Strejcová

anna.strejcova@zachranjidlo.cz
kontakt pro média

Lucie Müllerová

lucie.mullerova@zachranjidlo.cz
vedoucí kanceláře

Inka Jurková

inka.jurkova@zachranjidlo.cz
koordinátorka dobrovolníků a produkční

Adresa kanceláře

Studio Alta
Bubenská 43
170 00 Praha 7

Korespondenční adresa

Zachraň jídlo, z. s.
Janovského 11
170 00 Praha 7

Statutární sídlo spolku (tedy i adresa daňového subjektu)

Zachraň jídlo, z. s.
Ve Střešovičkách 2289/58,
169 00 Praha 6 – Břevnov
ič: 02723778

Spisová značka L 58964 vedená u Městského soudu v Praze.

Bankovní spojení

Číslo účtu: 264660424/0300
Název účtu: ZACHRAN JIDLO, Z.S.
IBAN: CZ0503000000000264660424
SWIFT: CEKOCZPP

Dary podporovatelů

Chcete-li nám dát dar jinak než skrze portál darujme.cz, kontaktujte prosím Lucii Müllerovou.

Statutární orgány

Za Zachraň jídlo, z. s. jednají podle stanov sdružení členové výkonného výboru, a to i samostatně. Odborná rada je podle stanov poradním a kontrolním orgánem sdružení.

Výkonný výbor

Anna Strejcová
Adam Podhola
David Hájek